Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1. attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2. paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3. piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4. rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5. pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA Valdes priekšsēdētājs Ivo Virsis (Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors).

E-pasts: ivo.virsis@rujiena.lv.

Tālrunis: 26312008.

No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

 

 

Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme 8. novembrī (2019) Ventspilī

8. novembrī Latvijas pašvaldību izpilddirektori devās uz Ventspili, kur ikmēneša sanāksmē pārrunāja aktuālākos jautājumus. Šoreiz dienas kārtībā bija grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā – viss ap un par šo tematu. Jautājums tik tiešām aktuāls, par ko liecināja arī plašais sanāksmes apmeklētāju pulks: šoreiz bija ieradušies vairāk nekā 180 dalībnieki.

Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars Lembergs, atklājot sanāksmi, sirsnīgi sveica visus Ventspilī un īsumā iepazīstināja ar kapitālsabiedrību darbību Ventspilī. Savukārt izpilddirektors Aldis Ābele klātesošos iepazīstināja gan ar Ventspils vēsturi, gan svarīgākajiem rādītājiem pilsētas dzīvē šodien. Tā, piemēram, Ventspils lepojas, ka ir investīcijām, uzņēmējdarbībai un darba devējiem draudzīgākais novads (VARAM, Latvijas Biznesa savienības, Kurzemes plānošanas reģiona un LDDK vērtējums), tieši tāpēc varbūt pilsēta arī izvēlējusies tik daudzsološu saukli – “Pilsēta ar nākotni”. Ventspils lepojas, ka ir 6. lielākā Latvijas pilsēta pēc platības un arī pēc iedzīvotāju skaita ierindojas lielāko pilsētu sarakstā. “Savukārt Kurzemē Ventspils ir 2. lielākā pilsēta,” ar lepnumu piebilda A. Ābele. Plašāk – zemāk pievienotajā prezentācijā.

Ventspils pilsētas domes izpilddirektora 1. vietniece Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja Rita Ozoliņa klātesošajiem pastāstīja, ka Ventspils pilsētas pašvaldības pārvaldībā ir 13 kontrolētās ietekmes kapitālsabiedrības, 2 mazākuma ietekmes kapitālsabiedrības un viena atkarīgā kapitālsabiedrība. Par minēto kapitālsabiedrību rādītājiem un darbības virzieniem plašāk izlasāms zemāk pievienotajā prezentācijā.

Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks Vladislavs Vesperis un Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja  Dzintra Gasūne plaši skaidroja jaunās prasības pašvaldību kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārvaldībā, kas stāsies spēkā 2020. gada 1. janvārī. Kā uzsvēra speciālisti, likuma grozījumu mērķis ir tuvināt pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldības praksi OECD vadlīnijām par valsts valsts kapitālsabiedrību korporatīvo pārvaldību. Būtiskākā izmaiņa, kuras dēļ arī šis jautājums tika iekļauts sanāksmes dienaskārtībā, ir tā, ka no nākamā gada kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētājs vairs nevarēs būt pašvaldības priekšsēdētājs, bet gan izpilddirektors vai viņa ar rīkojumu noteikta cita tam pakļauta persona. Plašāk – zemāk pievienotajā prezentācijā.

Par konkurences aspektiem publisku personu darbībā – kapitālsabiedrību veidošanu un konkurences neitralitātes ievērošanu – pastāstīja Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama un KP Konkurences veicināšanas nodaļas vadītājs Antis Apsītis. Plašāka informācija zemāk pieejamajā prezentācijā, kā arī videoierakstā no Latvijas Pašvaldību savienības Tautsaimniecības komitejas sēdes, kurā S. Ābrama stāstīja par šo pašu jautājumu. Ieraksts pieejams šeit.

Foto : Ventspils hronikas arhīvs

 

------------------

Norises datums: 8. novembris

Norises laiks: plkst. 10–​17

Norises vieta: Ventspils Jaunrades nams (Ventspilī, Maiznieku ielā 11)

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme notiks 8. novembrī Ventspilī, Jaunrades namā.

Dienas gaita:

9:30–10:00 – Dalībnieku reģistrācija.

10:00–10:30 – Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja Aivara Lemberga uzruna.

Pašvaldības prezentācija – Ventspils domes izpilddirektors Aldis Ābele.

10:30–10:45 – LPIA Valdes informācija – LPIA priekšsēdētājs Ivo Virsis.

Kapitālsabiedrību pārvaldība; izpilddirektoru kompetence un atbildība:

10:45–14:00 – Grozījumu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā ietekme uz kapitālsabiedrību pārvaldību – Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītāja vietnieks un Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs Vladislavs Vesperis un PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne (1 h).

Konkurences aspekti publisku personu darbībā: kapitālsabiedrību veidošana un konkurences neitralitātes ievērošana – Konkurences padomes (KP) priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama un KP Konkurences veicināšanas nodaļas vadītājs Antis Apsītis (1 h).

Par novērtējumu pašvaldību līdzdalībai publiskas personas kapitālsabiedrībā – eksperti Zane Norenberga un Kaspars Timofejevs (1 h).

Interešu konfliktu risku novēršana – KNAB (rakstiska informācija izpilddirektoriem).

Jautājumi, diskusijas.

14:15 –​ Pusdienas.

15:00 – Pilsētas apskate – koncertzāle "Latvija", SIA “Bucher” un Ventspils Piedzīvojumu parks.

Sanāksmes dalībniekiem lūgums pieteikt dalību līdz 1. novembrim.

Reģistrēšanās LPIA sanāksmei Ventspilī 8. novembrī šeit.

Sniedze Sproģe,

LPS padomniece

Konkurences padome
Ventspils pilsēta
Pārresoru koordinācijas centrs
KNAB informācija
LPS un ekspertu prezentācija par novērtējumu pašvaldību līdzdalībai publiskas personas kapitālsabiedrībā
LPIA sanāksmes 08.11.2019 Ventspilī protokols