Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1. attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2. paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3. piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4. rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5. pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA Valdes priekšsēdētājs Ivo Virsis (Rūjienas novada pašvaldības izpilddirektors).

E-pasts: ivo.virsis@rujiena.lv.

Tālrunis: 26312008.

No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

 

 

Iepriekšējais
Nākamais

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme 6. decembrī (2019) Mārupē

Mārupē 6. decembrī norisinājās Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme, kurā izpilddirektori kopīgi atskatījās uz šogad paveikto, kā arī plānoja jaunā gada darbību.

Pašvaldību izpilddirektorus gada sapulcē uzrunāja Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs un Mārupes novada izpilddirektors Kristaps Ločs, prezentējot Mārupes novada aktualitātes, sasniegumus, ieguldījumu autoceļu un izglītības infrastruktūrā, kā arī tūrisma attīstībā un vides labiekārtošanā.

Savukārt Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdis Gints Kaminskis izpilddirektoriem pateicās par darbu un akcentēja šīs nedēļas galveno aktualitāti – Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa Monitoringa komitejas ekspertu vizīti. Starptautiskie eksperti Latvijā bija ieradušies ārkārtas faktu noskaidrošanas vizītē un analizēja iespējamos Eiropas vietējo pašvaldību hartas pārkāpumus administratīvi teritoriālās reformas procesā. G. Kaminskis uzsvēra, ka ir svarīgi Latvijā ievērot demokrātijas principus un novērtēt dialoga svarīgumu. Arī jaunajā gadā LPS aktīvi strādās pie pašvaldībām būtiskiem jautājumiem, turpinot pārstāvēt pašvaldību intereses sarunās ar valdību un citām institūcijām, sekmējot demokrātijas principu ievērošanu.

Pašvaldību izpilddirektorus uzrunāja arī Valsts prezidenta kancelejas vadītājs Andris Teikmanis, sniedzot viedokli par demokrātiju Latvijā. A. Teikmanis pauda savu nostāju par administratīvi teritoriālo reformu un uzsvēra, ka reformas problēma nav pati reforma, bet gan tas, kā tā tiek veikta. Viņaprāt, reformas norisē ir pietrūcis dialoga starp valdību un pašvaldībām, kā arī iedzīvotājiem. Viņš novēlēja pašvaldībām runāt ar iedzīvotājiem, uzklausīt un viņus un pašiem tikt saklausītiem. Reforma jāveic, runājot vienam ar otru, jo viena lieta ir statistika, tomēr ciešās saites starp novadiem un vietām nevar ignorēt. Viedokļi jāuzklausa, bet vienā brīdī diskusijas ir jābeidz un jāpieņem lēmums. Par rezultātu atbildīga būs tieši valdība.

Gada sapulcē LPIA priekšsēdētājs Ivo Virsis iepazīstināja ar LPIA Valdes atskaiti par darbu 2019. gadā un ieteikumiem 2020. gadam. Viņš pauda gandarījumu, ka šogad sapulces tikušas kupli apmeklētas un katra tikšanās bijusi vērtīga gan ar informāciju, gan gūtajām atziņām un ekskursijās iepazītajām pilsētām, novadiem. Pašvaldību izpilddirektori novērtējuši uzaicinātos lektorus, kuri katrā pasākumā dalījušies ar vērtīgu pieredzi un zināšanām. I. Virsis sēdē vairākiem izpilddirektoriem pateicās par dalīšanos pieredzes stāstos, kā arī pateicās par kolēģu dalību starptautiskos projektos. Viņš iepazīstināja klātesošos ar pašvaldību priekšlikumiem un turpmāko semināru tēmām, ko izpilddirektori vēlas apgūt.

Pašvaldību izpilddirektori vienprātīgi apstiprināja LPIA 2019. gada faktisko un 2020. gada plānoto ienākumu un izdevumu tāmi. Tāpat izpilddirektori vienprātīgi vienojās deleģēt LPIA Valdi noslēgt partnerības līgumu ar Starptautisko Pašvaldību pārvaldīšanas asociāciju un par pārstāvi sadarbības koordinācijai un citiem organizatoriskajiem pasākumiem deleģēt LPIA priekšsēdētāja vietnieku Guntaru Goguli.

 

Plašāka informācija:

Sniedze Sproģe,

LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

Tālrunis: +371-67226536

Mobilais t.: +371-29457537

E-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

 

Informāciju sagatavojusi:

Liene Užule,

LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja,

padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

Tālrunis: +371 67226536

Mobilais tālrunis: +371 26519920

E-pasts: liene.uzule@lps.lv 

 

Twitter: @lps_lv; @LPSBRux

Facebook: @PasvaldibuSavieniba

Latvijas Pašvaldību Izpilddirektoru asociācijas gada atskaite
Mārupes novads
LPIA_gada_sapulces_PROTOKOLS
LPIA sanāksmju kalendārs 2020.gadam
LPIA anketā sniegto priekšlikumu apkopojums