Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Šajā sadaļā atrodama informācija par aktualitātēm jaunatnes jomā – jaunumi, notikumi, apmācības, semināri, videokonferences, projekti, kas attiecas vai varētu būt interesanti pašvaldībām un pašvaldībās strādājošajiem jaunatnes lietu speciālistiem/jaunatnes darbiniekiem.

Iepriekšējais
Nākamais

Šogad jaunatnes organizācijām vēl pieejams teju miljons eiro

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludinājusi trešo Eiropas Savienības jaunatnes programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursu. Šis ir viens no pēdējiem projektu konkursiem pašreizējā programmu ciklā ar kopējo finansējumu 910 206,24 eiro. Visi, kuri vēlas īstenot starptautiskus projektus jaunatnes jomā, aicināti iesniegt projektu pieteikumus līdz 1. oktobra plkst. 13. Apstiprinātos projektus varēs īstenot 2021. gadā.

2020. gada pirmajos divos ES programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursos tika saņemts rekordliels pieteikumu skaits – 440 idejas starptautisku un nacionālu projektu īstenošanai jaunatnes jomā. Šis skaits kopš pērnā gada projektu konkursa pieaudzis par vairāk nekā trešdaļu (37%), kad divos projektu konkursos tika iesniegti 274 projektu pieteikumi. No minētajiem 440 projektu pieteikumiem 314 iesniegti programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, bet 126 – programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”.

“Mums ir patiess prieks redzēt, ka jaunieši un jaunatnes jomā strādājošie arvien aktīvāk izmanto iespēju saņemt Eiropas finansiālo atbalstu savu nacionālo un starptautisko ideju īstenošanai. Pieaugošais projektu pieteikumu skaits apliecina jauniešu un jaunatnes darbinieku vēlmi veidot un īstenot savus projektus, apgūt jaunas zināšanas un iegūt starptautisku pieredzi. Ieguvumu netrūkst – neformālās izglītības iepazīšana un savu kompetenču uzlabošana, kas palīdz stiprināt organizācijas kapacitāti un ilgtermiņā pilnveido darbu ar jaunatni Latvijā. Ceram, ka arī nākamajā programmu ciklā varēsim lepoties ar tik ievērojamu iesniegto projektu skaitu,” norāda JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga.

 

546 914,44 eiro – ideju īstenošanai programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektus ir iespējams īstenot trīs pamatdarbībās:

* personu mobilitāte mācību nolūkos (jauniešu apmaiņas; jaunatnes darbinieku mobilitāte);

* stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā (labās prakses apmaiņa);

* atbalsts politikas reformai (jaunatnes dialoga projekti).

Saskaņā ar ES Jaunatnes stratēģiju un programmas “Erasmus+” vadlīnijām 2020. gadā jaunatnes jomas projektos izvirzītas vairākas prioritātes. 1. pamatdarbības projektos uzsvars likts uz jauniešu ar  ierobežotām iespējām iekļaušanu (ģeogrāfiskie, ekonomiskie vai sociālie šķēršļi, veselības problēmas u. c.), bet 2. pamatdarbības projektu prioritātes ir kvalitatīva, inovatīva un atzīta darba ar jaunatni veicināšana, starpnozaru sadarbības stiprināšana un uzņēmējdarbības un radošās apguves sekmēšana, kā arī sociālās uzņēmējdarbības veicināšana jauniešu vidū.

Projektu īstenošanai 2020. gadā piešķirti vairāk nekā trīs miljoni eiro, no tiem 546 914,44 eiro pieejami programmas trešajā projektu konkursā, attiecīgi 1. pamatdarbības “Personu mobilitāte mācību nolūkos” jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem kopā pieejami 413 392,44 eiro, no kuriem 102 577,25 eiro projektiem ar ES kaimiņvalstīm; 2. pamatdarbības “Stratēģiskās partnerības izglītības, apmācības un jaunatnes jomās” projektiem labās prakses apmaiņai pieejami – 97 606 eiro; 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” jaunatnes dialoga projektiem pieejami – 35 926 eiro.

Interesenti aicināti iesniegt projektu pieteikumus līdz šā gada 1. oktobra plkst. 13 (pēc vietējā laika) Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home. Konkursu gaitai var sekot JSPA tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.

 

363 291,80 eiro – ideju īstenošanai programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursā var pieteikt projektu idejas, kuru mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Projektu pieteikumus var iesniegt trīs pamatvirzienos:

* brīvprātīgā darba;

* darba un stažēšanās;

* solidaritātes projekti.

Programmas projektu īstenošanai Latvijā 2020. gadā pieejami vairāk nekā 1,7 miljoni eiro, bet šā gada trešajā projektu konkursā pieejamais Eiropas Savienības finansējums ir  363 291,80 eiro, attiecīgi brīvprātīgā darba projektiem pieejami – 273 700,80 eiro, darba un stažēšanās (ārvalstīs) projektiem – 64 926 eiro, solidaritātes projektiem – 24 665 eiro.

Projektu ideju pieteikumus līdz 1. oktobra plkst. 13 (pēc vietējā laika) var iesniegt  Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-esc/screen/home. Konkursu gaitai var sekot JSPA tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.

Kopumā 2020. gadā izsludināti trīs programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursi ar kopējo finansējumu vairāk nekā 4,5 miljoni eiro (“Erasmus+: Jaunatne darbībā” – 3 034 564 eiro un “Eiropas Solidaritātes korpuss” – 1 724 749 eiro).

Ar plašāku informāciju un projekta pieteikuma iesniegšanas noteikumiem un konkursu gaitu var iepazīties JSPA tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.

 

Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

2020. gads ir noslēdzošais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt http://www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Erasmus+”, savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – http://www.viaa.gov.lv, sadaļā “Erasmus+”.

 

Par “Eiropas Solidaritātes korpusu”

2020. gads ir noslēdzošais gads programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ciklā (2018–2020). Eiropas Savienības programmas mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Programmā var piedalīties jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri reģistrējušies Eiropas Solidaritātes korpusa datubāzē, kā arī Latvijā reģistrētas juridiskās personas (NVO, uzņēmumi, sociālie uzņēmumi, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas u. c.), kas jau strādā vai vēlas strādāt sabiedrības labā un ir saņēmušas Kvalitātes zīmi.

 

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir izglītības un zinātnes ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā, ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

 

Plašāka informācija:

Līga Mūrniece,

JSPA Komunikācijas daļas vadītāja

e-pasts: liga.murniece@jaunatne.gov.lv

tālr. +371 67356257