Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Šajā sadaļā atrodama informācija par aktualitātēm jaunatnes jomā – jaunumi, notikumi, apmācības, semināri, videokonferences, projekti, kas attiecas vai varētu būt interesanti pašvaldībām un pašvaldībās strādājošajiem jaunatnes lietu speciālistiem/jaunatnes darbiniekiem.

Iepriekšējais
Nākamais

Pētījums "Darba ar jaunatni sistēma un jaunatnes darbinieku izglītība Latvijā"

Jaunatnes pētnieks Gints Klāsons un jaunatnes jomas eksperte Sintija Lase jaunatnes organizācijas "RED – Radošu Efektu darbnīca" uzdevumā izstrādājuši nacionāla mēroga pētījumu "Darba ar jaunatni sistēma un jaunatnes darbinieku izglītība Latvijā", kura rezultāti apkopoti un analizēti pielikumā (zemāk) atrodamajā pētījuma ziņojumā.

Pētījums izstrādāts Erasmus+ Eastern Partnership stratēģiskās partnerības projektā "KA2 Eastern Partnership Youth Workers Academy". Projekta mērķis ir paaugstināt darba ar jaunatni kvalitāti Moldovā, Ukrainā, Gruzijā, Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, sagatavojot neformālās izglītības treneru kopu, kas savās valstīs nodrošinās nacionāla līmeņa apmācības jaunatnes darbiniekiem.

Šajā ziņojumā sniegts pārskats par Latvijas situāciju, apskatot šādas tēmas:

* darba ar jaunatni likumdošana,

* darba ar jaunatni finansēšana,

* darba ar jaunatni īstenotāji,

* jaunatnes darbinieku izglītība un mācības,

* darba ar jaunatni attīstības tendences,

* Eiropas mācību stratēģijas kompetenču modeļa jaunatnes darbiniekiem ieviešanas nepieciešamība un iespējas.

Pētījuma rezultāti iegūti, veicot trīs aktivitātes:

1) Kabineta pētījums, apkopojot iepriekš īstenoto pētījumu datus, izvērtējumu, secinājumus, statistikas datus, kā arī veicot dokumentu analīzi par jaunatnes jomas normatīvo regulējumu Latvijā.

2) Darba ar jaunatni īstenotāju aptauja (130 respondenti – darbā ar jaunatni iesaistītie), kuras mērķis bija iegūt novērtējumu par darba ar jaunatni īstenotāju izglītību un kompetencēm, kā arī mācību vajadzībām.

3) Individuālās padziļinātās ekspertu intervijas – lai iegūtu padziļinātus un detalizētus vērtējumus par pētījuma tēmām, tika veiktas 10 padziļinātas intervijas ar jaunatnes jomas ekspertiem.

Pētījumā apkopotā informācija būs pamats jaunatnes darbinieku mācību vajadzību identificēšanai tālāko projekta aktivitāšu īstenošanā – mācību programmas “Jaunatnes darbinieka starta paka” izstrādei un pilotmācību īstenošanai topošajiem jaunatnes darbiniekiem Latvijā un projekta partnervalstīs.

Aicinām iepazīties ar pētījuma ziņojumu un dalīties ar savām pārdomām gan ar mums, gan citiem jomas kolēģiem, kā arī sekot līdzi turpmākajām projekta aktivitātēm, par kurām ziņosim: https://www.facebook.com/REDngo.

NVO RED – Radošu Efektu Darbnīca

facebook.com/REDngo

www.redngo.lv

Pētījums "Darba ar jaunatni sistēma un jaunatnes darbinieku izglītība Latvijā