Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Šajā sadaļā atrodama informācija par aktualitātēm jaunatnes jomā – jaunumi, notikumi, apmācības, semināri, videokonferences, projekti, kas attiecas vai varētu būt interesanti pašvaldībām un pašvaldībās strādājošajiem jaunatnes lietu speciālistiem/jaunatnes darbiniekiem.

Iepriekšējais
Nākamais

VM psihiskās veselības veicināšanas ieceres jauniešiem

Kampaņas par stigmu mazināšanu psihiskās veselības jomā “Viss ir Norm.a”, kas šobrīd norisinās sociālajos tīklos, mērķis ir veidot priekšstatus un izpratni par psihiskajām slimībām, to norisi un ārstēšanu. Ar 12 video palīdzību sabiedrībai tiek skaidrotas biežāk sastopamās psihiskās diagnozes, un gada garumā ik mēnesi atklāj viena cilvēka pieredzes stāstu, kurš ikdienā sadzīvo ar kādu no psihiskajām slimībām vai tās simptomiem. Papildu informācija šeit.

Psihiskās veselības veicināšanas un profilakses programmā 7.–9. un 10.–12. klašu skolēniem nodarbības vada speciālisti, tajā skaitā psihiatri, psihoterapeiti un psihologi, un tajās tiek sniegta teorija, notiek diskusijas un praktiskie darbi. Papildu informācija par izglītojošu un praktisku nodarbību ciklu 7.–9. klašu skolēniem “Esi dzīvei gatavs” šeit, informatīvais materiāls šeit. Papildu informācija par izglītojošu un praktisku nodarbību ciklu 10.–12. klašu skolēniem “Esi savas dzīves menedžeris” šeit, informatīvais materiāls šeit.

Pērn Veselības ministrija (VM) kopā ar pusaudžu psihoterapeitu Nilu Konstantinovu izstrādājusi pirmās psiholoģiskās palīdzības (PPP) rokasgrāmatu pusaudžiem, kurā apkopotas pamatzināšanas, tehnikas un prasmes, kas pusaudzim palīdz izvairīties no mentālās veselības problēmām, atpazīt tās un sniegt pirmo palīdzību sev pašam vai draugam (šeit).

Šobrīd psiholoģiskais atbalsts bērniem, it sevišķi Covid-19 ārkārtējās situācijas laikā, ir pieejams krīžu un konsultāciju centrā “Skalbes”, centrā “Dardedze”, Pusaudžu resursu centrā vai pa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas uzturēto uzticības tālruni 116111 (šeit).

Ar jaunāko informāciju psihiskās veselības veicināšanā var iepazīties tīmekļa vietnēs www.esparveselibu.lv; www.vm.gov.lv; www.spkc.gov.lv; www.nenoversies.lv.

 

Papildu informācija:

Šobrīd tiek izstrādāts jauns politikas plānošanas dokuments "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam" un atbilstoši tam paredzēts īstenot pasākumus iedzīvotāju  psihoemocionālās labklājības  veicināšanai. Projektā iekļauta sabiedrības izglītošana un dažādu mērķgrupu informēšana par psihiskās veselības jautājumiem, organizējot pasākumus/atbalsta grupas psihiskās un emocionālās veselības stiprināšanai (piemēram, bērnu emocionālā audzināšana vecākiem, stresa vadība, izdegšanas profilakse, informācijas tehnoloģiju pārmērīgas izmantošanas radītās sekas bērniem un jauniešiem), pašnāvību profilaksei u. c. Šo pasākumu īstenošanai plānots piesaistīt ESF līdzekļus.

Veselības ministrija sadarbībā ar Veselības inspekciju un Slimību profilakses un kontroles centru plāno izstrādāt vienotus ieteikumus-rekomendācijas bērna vecumam atbilstošam pie elektroniskās ierīces ekrāna pavadītajam laikam dienā, nosakot arī atpūtas paužu biežumu un ilgumu un iekļaujot informāciju par pārmērīgas viedierīču lietošanas negatīvo ietekmi uz veselību. Ieteikumu projektu plānots izstrādāt līdz šā gada beigām, pieaicinot ekspertus no Rīgas Stradiņa universitātes, profesionālām ārstu asociācijām, kā arī iesaistot Izglītības un zinātnes ministriju.

VM sadarbojoties ar Izglītības un zinātnes un Labklājības ministriju, noris darbs pie konceptuālā ziņojuma par ņirgāšanās izplatības mazināšanu izglītības iestādēs, lai vērstu uzmanību uz problēmas aktualitāti un mazinātu ņirgāšanos Latvijas izglītības iestādēs, sniedzot iespējamos rīcības variantus. ESF projektā VM plāno izstrādāt vadlīnijas un rekomendācijas ņirgāšanās izplatības mazināšanai un primārās apmācības, bet to tālākai ieviešanai nepieciešams iesaistīt izglītības iestāžu dibinātājus un pašvaldības.

Šobrīd ESF ietvaros notiek sabiedrības informēšanas kampaņa ņirgāšanās izplatības mazināšanai izglītības iestādēs, lai izglītotu iedzīvotājus par to, ka ņirgāšanās nav norma un pašattīstības posms, uzsvērtu problēmas nozīmīgumu un sniegtu konkrētus ieteikumus, kā rīkoties ņirgāšanās situācijās. Kampaņas mērķauditorija ir visi Latvijas iedzīvotāji, bet atsevišķas aktivitātes plānotas pedagogiem, jauniešiem un jauniešu vecākiem.

Regulāri ar ESF palīdzību tiek organizēti semināri Nacionālā veselību veicinošo skolu tīkla un Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoriem par veselības veicināšanas un sabiedrības veselības, tostarp psihiskās veselības, jautājumiem, lai sekmētu labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu, kā arī sniegtu metodoloģisku atbalstu.

2020. gadā ar ESF atbalstu VM gan klātienē, gan neklātienē piedalījās pasākumā “ZZ čempionāts”, un piedalīties “ZZ čempionātā” plānots arī šogad.

2019. gadā ESF ietvaros organizētas apmācības izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem, izstrādājot trīs apmācību programmas pedagogiem darbā ar 1.–6., 7.–9. un 10.–12. klašu skolēniem. Katrai klašu grupai izveidots informatīvs materiāls, tostarp psihiskās veselības apakštēmā (1.–6. klasei šeit, 7.–9. klasei šeit, 10.–12. klasei šeit).