Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Lai veicinātu jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu sadarbību un atbalstītu darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicinot izpratni par darbu ar jaunatni, Latvijas Pašvaldību savienības ietvaros ir izveidots Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkls (turpmāk tīkls), kurš aptver visas 119 Latvijas pašvaldības.

Tīkla ietvaros tiek organizētas videokonferences par dažādām tēmām, tiek izplatīta informācija saistībā ar apmācībām, semināriem, konferencēm, kā arī tīkls sniedz savus komentārus, viedokļus, ja tas nepieciešams LPS darbam jaunatnes lietās.

Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīklu vada LPS jaunatnes lietu speciāliste Lelde Vazdiķe, 67508523, Lelde.Vazdike@lps.lv.

Iepriekšējais
Nākamais

IZM metodiskā tikšanās jaunatnes lietu speciālistiem un jauniešu centru vadītājiem

13. februārī Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM) norisinājās ikgadējā metodiskā tikšanās jaunatnes lietu speciālistiem un jauniešu centru vadītājiem.

Par Jaunatnes politikas prioritātēm 2018. gadā, Jaunatnes politikas valsts programmu 2018. gadam un tājā paredzētajiem atklātajiem projektu konkursiem informēja IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Aija Riba. Ar Portāla Youth Wiki prezentāciju iepazīstināja IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta eksperte Alma Brinkmane. Savukārt, pētnieks Gints Klāsons uzsvēra pētījuma “Jaunatnes politikas pārskats” rezultātus un secinājumus, pastāstīja par pašvaldību vietēja līmeņa jauniešu aptauju un izveidoto inforgrafiku darba ar jaunatni bāzes modeļa veidošanai. Kultūras ministrijas Mediju politikas nodaļas eksperte Klinta Ločmele dalībniekus iepazīstināja ar Kultūras ministrijas veikto bērnu un jauniešu medijpratības pētījuma rezultātiem. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Rasa Lazdiņa un Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja Vladislava Šķēle informēja par JSPA aktualitātēm, t.sk. atbalsta iespējām pašvaldībām.

 

 

IZM prezentacija
KM prezentacija
Darba ar jaunatni pašvaldībās bāzes modelis
Jauniešu aptaujas paraugs
JSPA prezentācija