Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Lai pašvaldībās veicinātu izpratni par darbu ar jaunatni, Latvijas Pašvaldību savienības ietvaros, pēc brīvprātības principa, ir izveidots Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkls (turpmāk tīkls).

Tīkla ietvaros tiek organizētas videokonferences par dažādām jaunatnes jomā aktuālām tēmām, tiek izplatīta informācija saistībā ar apmācībām, semināriem, konferencēm, projektiem, kā arī tīkla dalībniekiem var tikt lūgts sniegt viedokli, ja tas nepieciešams LPS darbam jaunatnes jomā.

Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīklu vada LPS jaunatnes lietu speciāliste Lelde Vazdiķe, 67508523, Lelde.Vazdike@lps.lv.

Iepriekšējais
Nākamais

Notikusi pirmā Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla izbraukuma sanāksme Jūrmalā

31. oktobrī notika pirmā Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla izbraukuma sanāksme. Šoreiz tā notika Jūrmalā, Slokas pamatskolā.

Sanāksmi atklāja Jūrmalas pilsētas domes deputāte, Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Irēna Kausiniece, kura klātesošos jaunatnes jomas darbiniekus iepazīstināja ar jaunatnes darba organizēšanas principiem Jūrmalā. I. Kausiniece uzsvēra, ka Jūrmalas pilsētas dome, rūpējoties par jauniešu labklājību, kopumā atbalsta darbu ar jaunatni, kā arī atbalsta pašu jauniešu idejas, finansējot nelielus jauniešu iniciatīvu projektus no pašvaldības budžeta. Pašvaldībā tiek domāts arī, kā satuvināt jauniešus ar politiķiem, jo, tikai tiekoties klātienē, pašvaldības darbinieki sadzird reālās problēmas un jauniešu vajadzības. Jūrmalā tiek organizēti tādi pasākumi kā Baltā galdauta svētki, Kafija ar politiķiem, kur klātienē tiekas, diskutē jaunieši un politiķi. I. Kausiniece arī informēja, ka šobrīd top projekts par jauniešu mājas izveidi. Savukārt Jūrmalas pilsētas jaunatnes lietu speciāliste Linda Kalniņa-Roderte klātesošos iepazīstināja ar detalizētāku informāciju par to, kā tiek organizēts darbs ar jaunatni Jūrmalā, un norādīja, ka šis process ir nepārtraukts un nevienā brīdī neapstājas.

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) jaunatnes lietu speciāliste Lelde Vazdiķe iepazīstināja ar Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkla būtību un norādīja, ka šā tīkla mērķis ir veicināt jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu sadarbību un atbalstīt darbu ar jaunatni pašvaldībās, veicinot izpratni par darbu ar jaunatni. Šī mērķa sasniegšanai tiek organizētas nacionāla līmeņa sanāksmes, kuru laikā klātesošie tiek iepazīstināti ar jaunatnes jomā iesaistīto organizāciju aktuālo informāciju, tiek diskutēts un sniegti dažādi labās prakses piemēri, kā arī tiek organizēta ekskursija attiecīgajā novadā.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāves Aija Riba un Alma Brinkmane informēja pašvaldības par aktuālajiem projektiem un konkursiem jaunatnes jomā un aicināja pašvaldības būt aktīvākām un piedalīties tajos. Tika pārrunāta arī iespējamā turpmākā sadarbība ar IZM un Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīklu.

Dienas turpinājumā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) pārstāve Agnese Lorence informēja par aģentūras atbalstu un sadarbību ar pašvaldībām, savukārt ar labās prakses piemēru pašvaldības sadarbībai ar JSPA uzstājās Renārs Peksis, kurš ir Saulkrastu novada “Jauniešu mājas” jaunatnes darbinieks. R. Peksis arī uzsvēra, ka Saulkrastu novada dome atbalsta pašvaldībā notiekošo saistībā ar jaunatnes lietām, kā arī pieejamais finansējums esot pietiekams.

Dienas nobeigumā gan ar informāciju, gan ar praktiskām aktivitātēm Valsts izglītības un satura centra pārstāve AWARD Latvia nacionālā koordinatore Katrīna Sprudzāne jaunatnes lietu speciālistus un darbiniekus iepazīstināja ar programmu AWARD, aicinot iesaistīties un kļūt par AWARD vadītājiem, lai jauniešiem novados būtu iespēja iesaistīties šajā pašizaugsmes programmā. Linda Vežuka no Auces vidusskolas pastāstīja par savu labo pieredzi AWARD vadītājas darbā un aicināja ikvienu iesaistīties.

Sanāksmes dalībniekus Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā sagaidīja jaunieši un iepazīstināja ar jauniešu dzīvi Jūrmalā un to, cik nozīmīgs ir Jūrmalas Jauniešu domes darbs.

LPS izsaka pateicību visiem sanāksmes dalībniekiem un it īpaši Jūrmalas pilsētas jaunatnes lietu speciālistei Lindai Kalniņai-Rodertei par atsaucību un sadarbību sanāksmes organizēšanā!

Lelde Vazdiķe,

LPS jaunatnes lietu speciāliste