Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Lai pašvaldībās veicinātu izpratni par darbu ar jaunatni, Latvijas Pašvaldību savienības ietvaros, pēc brīvprātības principa, ir izveidots Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkls (turpmāk tīkls).

Tīkla ietvaros tiek organizētas videokonferences par dažādām jaunatnes jomā aktuālām tēmām, tiek izplatīta informācija saistībā ar apmācībām, semināriem, konferencēm, projektiem, kā arī tīkla dalībniekiem var tikt lūgts sniegt viedokli, ja tas nepieciešams LPS darbam jaunatnes jomā.

Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīklu vada LPS jaunatnes lietu speciāliste Lelde Vazdiķe, 67508523, Lelde.Vazdike@lps.lv.

Iepriekšējais
Nākamais

Līdz aprīļa beigām var pieteikties finansējumam starptautiskiem jaunatnes jomas projektiem

30. aprīlis ir šogad jau otrais projektu konkursu noslēdzošais datums programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”. Tādēļ jauniešu grupām, nevalstiskajām organizācijām, biedrībām, sociālajiem uzņēmumiem, valsts un pašvaldību institūcijām ir pēdējais brīdis sākt darbu pie projektu pieteikumu rakstīšanas, informē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA).

Abu programmu projekti ir gan starptautiski, gan nacionāli, ar mērķi uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti, veicināt sabiedrībā solidaritāti, iedrošināt jauniešus pašiem īstenot savus projektus, iesaistīties un kļūt sociāli aktīviem.

Par “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

Latvijai programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenošanai 2019. gadā pieejami 2 757 144 eiro. Otrajā projektu konkursā, kas noslēgsies 30. aprīlī, pieejami 1 080 092,24 eiro. Šogad projektus “Erasmus+” jaunatnes jomā var iesniegt trīs reizes – līdz 5. februārim (konkurss jau noslēdzies), līdz 30. aprīlim, kā arī līdz 1. oktobrim.

2019. gads ir jau sestais gads programmas “Erasmus+” ciklā, kas ilgst no 2014. līdz 2020. gadam. Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbībā ar ārvalstu partneriem ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, veidojot un īstenojot projektus.

Programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā” var īstenot projektus trīs jomās: “Personu mobilitāte mācību nolūkos” (mobilitātes veids “Jauniešu apmaiņas” un “Jaunatnes darbinieku mobilitāte”); “Stratēģiskās partnerības jaunatnes jomā”; “Jaunatnes dialoga projekti”.

Par “Eiropas Solidaritātes korpusu”

Programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenošanai 2019. gadā Latvijai ir pieejami 1 420 657 eiro. Otrajā projektu konkursā, kas norisinās līdz 30. aprīlim, pieejami 576 646,28 eiro. Šogad projektus “Eiropas Solidaritātes korpusā” var iesniegt trīs reizes – līdz 7. februārim (konkurss jau noslēdzies), līdz 30. aprīlim un līdz 1. oktobrim.

JSPA informē, ka šis ir otrais gads programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ciklā, kas ilgst no 2018. līdz 2020. gadam. Programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem ir iespēja doties brīvprātīgajā darbā (gan starptautiskā, gan atsevišķos gadījumos nacionālā), strādāt apmaksātu praksi* vai darbu, kā arī īstenot pašiem savus solidaritātes projektus, kuru mērķis ir risināt kādu sabiedrībā aktuālu problēmu.

Projektu pieteikumi abās programmās iesniedzami tiešsaistē. Plašāka informācija www.jaunatne.gov.lv.

*Ņemot vērā Latvijas likumdošanu, šobrīd “Eiropas Solidaritātes korpusa” prakses projektos jauniešus praksē var sūtīt tikai uz citu Eiropas valsti.

 

Papildu informācija:
Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā “Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – www.viaa.gov.lv sadaļā „Erasmus+”.

Latvijā “Eiropas Solidaritātes korpusu” administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. “Eiropas Solidaritātes korpuss” ir Eiropas Savienības programma, kuras mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus vecumā no 18 līdz 30 gadiem solidaritātes darbībās, kas risina sabiedrībai aktuālas problēmas, uzlabo jauniešu prasmes, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

JSPA darbojas kopš 1999. gada. JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+: Jaunatne darbībā”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”; Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem Eurodesk, eTwinning, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”. Kopējā summa, kas pieejama JSPA administrēto programmu projektu īstenošanai 2019. gadā, ir vairāk nekā 6 miljoni eiro.

Informāciju sagatavojusi:
Kintija Bulava
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.: 67356247
E-pasts: kintija.bulava@jaunatne.gov.lv

Foto: http://jaunatne.gov.lv/lv/eiropas-solidaritates-korpuss/eiropas-solidaritates-korpuss