Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Lai pašvaldībās veicinātu izpratni par darbu ar jaunatni, Latvijas Pašvaldību savienības ietvaros, pēc brīvprātības principa, ir izveidots Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkls (turpmāk tīkls).

Tīkla ietvaros tiek organizētas videokonferences par dažādām jaunatnes jomā aktuālām tēmām, tiek izplatīta informācija saistībā ar apmācībām, semināriem, konferencēm, projektiem, kā arī tīkla dalībniekiem var tikt lūgts sniegt viedokli, ja tas nepieciešams LPS darbam jaunatnes jomā.

Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīklu vada LPS jaunatnes lietu speciāliste Lelde Vazdiķe, 67508523, Lelde.Vazdike@lps.lv.

Iepriekšējais
Nākamais

“Jaunatnes prasmju apguves veicināšana ar kopstrādes koncepcijas pielietošanu jaunatnes centros”

Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra īstenotais projekts “Jaunatnes prasmju apguves veicināšana ar kopstrādes koncepcijas pielietošanu jaunatnes centros” ir noslēdzies. Tajā projekta partneri pētīja dažādus kopstrādes ieviešanas aspektus, kā arī labās prakses un veiksmes stāstus vairākās Eiropas valstīs. Projektā izstrādātā ziņojuma galvenais uzdevums ir prezentēt vadlīnijas jauniešu centriem, lai iedrošinātu jauniešus, jaunos uzņēmējus, kā arī ieinteresētās organizācijas Latvijā, Igaunijā, Itālijā un Spānijā nodrošināt vairāk iespēju uzņēmējdarbības veicināšanai un personības attīstībai.

Šī intelektuālā rezultāta mērķis ir radīt jaunas iespējas, atspoguļot pieredzi un zināšanas, kā arī veicināt kopstrādes koncepta ieviešanu vairākās Eiropas valstīs. Šis dokuments sniedz ieskatu situācijā projekta partnervalstīs, tajā apkopota informācija par jauniešu centriem un to funkcijām, kopstrādes lomu valsts ekonomikā, lauku kopstrādes iespējām un potenciālu un iepazīstināts ar veiksmes stāstiem Latvijā, Igaunijā, Itālijā un Spānijā. Vadlīniju latviskās versijas nobeigumā un pielikumā atradīsiet rekomendācijas darbā ar jaunatni iesaistītajām organizācijām veiksmīgai kopstrādes koncepta ieviešanai, ņemot vērā tādus aspektus kā vietas dizains un funkcionalitāte, kā arī sociālos, ekonomiskos un izglītības aspektus kopstrādes vietu izveidē jauniešu centros.

Būsim ļoti pateicīgi saņemt jūsu atsauksmes par vadlīnijām: Atsauksmes forma

Visu nacionālo versiju vadlīniju skatāmā versija pieejama šeit: ej.uz/Co4y_issuu

Vadlīnijas lejupielādējamas šeit:

Projekts tapis sadarbībā:

Projekts “Jaunatnes prasmju apguves veicināšana ar kopstrādes koncepcijas pielietošanu jaunatnes centros” finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” atbalstu, Latvijā to administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un komisijai nevar uzlikt atbildību par jebkuru iespējamo tajā ietvertās informācijas izlietojumu.

Informāciju sagatavojusi:

Santa Auziņa-Stucere

Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centra

jaunatnes lietu speciāliste