Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Lai pašvaldībās veicinātu izpratni par darbu ar jaunatni, Latvijas Pašvaldību savienības ietvaros, pēc brīvprātības principa, ir izveidots Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkls (turpmāk tīkls).

Tīkla ietvaros tiek organizētas videokonferences par dažādām jaunatnes jomā aktuālām tēmām, tiek izplatīta informācija saistībā ar apmācībām, semināriem, konferencēm, projektiem, kā arī tīkla dalībniekiem var tikt lūgts sniegt viedokli, ja tas nepieciešams LPS darbam jaunatnes jomā.

Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīklu vada LPS jaunatnes lietu speciāliste Lelde Vazdiķe, 67508523, Lelde.Vazdike@lps.lv.

Iepriekšējais
Nākamais

Izglītības un zinātnes ministrijas ikgadējās pašvaldību aptaujas rezultāti

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ikgadējā pašvaldību rāda, ka pašvaldībās darbs ar jaunatni attīstās arvien straujāk, un tas liecina, ka arvien vairāk pašvaldībās rodas izpratne un apziņa, ka jaunieši ir svarīga sabiedrības daļa un viņu viedoklis ir jāuzklausa, jāņem vērā un kopumā jaunatnes joma jāatbalsta. Tomēr, tiekoties klātienē ar jaunatnes lietās iesaistītajiem, joprojām dzirdamas bažas, ka jaunatnes joma pašvaldībās nav pietiekami atbalstīta. Aptaujas rezultāti atklāj, ka desmit pašvaldībās darbā ar jaunatni nekas nenotiek.

Aptauja rāda, ka 109 pašvaldībās Latvijā ir vismaz viens darbinieks darbam ar jaunatni. Pozitīva tendence vērojama pašvaldību finansējuma piešķiršanā darbam ar jaunatni, šobrīd 98 pašvaldībās tiek piešķirts finansējums jaunatnes darba īstenošanai. Būtiska loma jaunatnes darba attīstībā pašvaldībās ir stratēģiskai plānošanai. Pagājušajā gadā 89 pašvaldībās ir vai tiek izstrādāts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments. Aptauja liecina, ka 87 pašvaldībām rūp, kur jaunieši pavada brīvo laiku, tāpēc ir izveidoti jauniešu centri, kur jaunieši var aktīvi un lietderīgi pavadīt ārpusskolas laiku, kā arī apgūt jaunas zināšanas, iesaistoties dažādās neformālās izglītības programmās. Ne tikai pašvaldību jaunatnes lietu speciālisti organizē jauniešiem dažādas aktivitātes un projektus, bet arī jauniešiem pašiem ir iespēja savas idejas realizēt, saņemot finansējumu no pašvaldībām jauniešu iniciatīvām. Šobrīd Latvijā 69 pašvaldībās tiek piešķirts finansējums jauniešu iniciatīvām. Aptaujas dati liecina, ka 32 pašvaldībās ir jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, kurā sanāk kopā pašvaldību deputāti, jaunatnes darbā iesaistītie, paši jaunieši un citu institūciju pārstāvji, lai lemtu par jauniešiem būtiskiem jautājumiem. Latvijā ir 17 pašvaldības, kuras deleģē funkcijas biedrībām, tādā veidā nododot vai nu visu jaunatnes jomu, vai kādu atsevišķu jaunatnes jomas funkciju izpildi biedrībām, kuru biedri ir jaunieši.

Lai gan visi aptaujas dati, salīdzinot ar 2016. gadu, ir augšupejoši, joprojām visas iesaistītās puses aktīvi darbojas, lai sasniegtu rezultātu, ka jaunatnes politika tiek īstenota visās 119 Latvijas pašvaldībās.

Sagatavojusi Lelde Vazdiķe,

LPS jaunatnes lietu speciāliste