Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Lai pašvaldībās veicinātu izpratni par darbu ar jaunatni, Latvijas Pašvaldību savienības ietvaros, pēc brīvprātības principa, ir izveidots Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīkls (turpmāk tīkls).

Tīkla ietvaros tiek organizētas videokonferences par dažādām jaunatnes jomā aktuālām tēmām, tiek izplatīta informācija saistībā ar apmācībām, semināriem, konferencēm, projektiem, kā arī tīkla dalībniekiem var tikt lūgts sniegt viedokli, ja tas nepieciešams LPS darbam jaunatnes jomā.

Latvijas pašvaldību jaunatnes lietu atbalsta tīklu vada LPS jaunatnes lietu speciāliste Lelde Vazdiķe, 67508523, Lelde.Vazdike@lps.lv.

Iepriekšējais
Nākamais

Jaunieši no Kuldīgas un Paņevežas kopīgi rada jaunas dziesmas un ieraksta albumu

23. augustā Kuldīgas Jauniešu mājā aizvadīts noslēguma pasākums projektam nr. LLI-282 (Youth empowerment), kas tiek realizēts INTERREG V-A Latvijas–Lietuvas programmā 2014.–2020. gadam.

Projekts tiek īstenots no 2018. gada 3. aprīļa līdz 2019. gada 2. oktobrim. Tajā pagājušā gada augustā “Usmas Meķos” notika piecu dienu mūzikas nometne “Cool Dig”, kas noslēdzās ar koncertu, savukārt šāgada martā Paņevežā notika divu dienu mākslas nometne ar nosaukumu “The Roles We Play”, pēc kuras dalībnieki izveidoja savu darbu izstādi.

Pērnā septembra beigās tika iegādāts ierakstu studijas aprīkojums un mūzikas instrumenti Kuldīgas Jauniešu mājai. Arī Paņevežas Jauniešu centram ir iegādāti datori, virtuves un mākslas nodarbību aprīkojums, kas jau tika izmantots mākslas nometnē Paņevežā. Projekta laikā izstrādāts arī metodiskais materiāls, kurā iekļauti abās Kuldīgas nometnēs iesaistīto ekspertu izveidotie nodarbību plāni latviešu un angļu valodā, kas būs pieejami arī publiski.

Nedēļā no 19. līdz 23. augustam Kuldīgas Jauniešu mājā tika aizvadīta trešā – noslēdzošā – radošā nometne “Cool Dig II”, kurā jaunieši ierakstīja mūzikas disku, izmantojot projektā iegādāto ierakstu studijas aprīkojumu un instrumentus. Noslēguma pasākumā 23. augustā draudzīgā atmosfērā abu valstu jaunieši prezentēja ierakstīto mūzikas disku, kopīgi dziedot un rādot fotogrāfijas par nometnē piedzīvoto. Pasākumā piedalījās arī piesaistītie eksperti, kuri iepazīstināja ar izstrādāto metodisko materiālu. Noslēgumā jaunieši kopā ar pašvaldības pārstāvjiem un nometnes ekspertiem pulcējās tikko skaisti iekārtotajā Kuldīgas Jauniešu mājas pagalmā, lai pārrunātu gūto pieredzi un dalītos priekā par paveikto.

Projekta vispārējais mērķis ir veicināt riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu Kuldīgā un Paņevežā. Nometnēs kopā ir iesaistījušies 60 Kuldīgas jaunieši un 60 Lietuvas jaunieši. Tā kopējais finansējums ir 142 767,13 eiro, t.sk. ERAF finansējums 121 352,05 eiro. Kuldīgas novada pašvaldības plānotais finansējums ir 67 934,63 eiro.

Projekta vadītāja Liene Jūrmale uzskata, ka iecerei arī nākotnē būs liela pievienotā vērtība: “Vērojot šos lietuviešu un latviešu jauniešus, kuri bijuši gatavi pieņemt izaicinājumus, apgūt jaunas prasmes, iziet no savas komforta zonas un sasniegt rezultātus, ir gandarījums un prieks par to, ka šāds projekts tika realizēts. Jauniešu aizrautība pierādīja, ka šādas nometnes ir nepieciešamas un ka mūsu jaunieši ir spējīgi uz ļoti daudz ko, tikai ir vajadzīgs kāds, kas viņus vada, pamāca un motivē. Paldies nometņu organizētājiem un iesaistītajiem ekspertiem par ieguldīto darbu! Mēs esam sasnieguši projekta mērķi, un ar iegādāto aprīkojumu palīdzību abiem jauniešu centriem noteikti tiks piesaistīts vēl daudz jauniešu, turklāt projektā izstrādāts metodiskais materiāls, kas noderēs arī citām organizācijām, kas darbojas ar jauniešiem.”

Plašāka informācija par projektu pieejama vietnē www.kuldiga.lv > Pašvaldība > Projekti, kā arī www.latlit.eu.

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild Kuldīgas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. Projekta kontaktpersona – Kuldīgas novada pašvaldības projektu vadītāja Liene Jūrmale: liene.jurmale@kuldiga.lv.

Sagatavojis Kārlis Komarovskis,

Kuldīgas novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciālists