Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde 24. oktobrī (2017)

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēdē, kas notika 24. oktobrī, Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta direktores vietniece Airīna Dreimane informēja par izmaiņām valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanā no 2018. gada 1. janvāra, savukārt Valsts kases Norēķinu departamenta direktore Aiga Vīksna pastāstīja par plānotajām izmaiņām kārtībā, kādā 2018. gadā pašvaldībām tiks piešķirta valsts budžeta dotācija par personām, kuras ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs – bērnunamos, veco ļaužu pansionātos un centros līdz 1998. gada 1. janvārim.

Paredzēts, ka turpmāk pašvaldībām reizi mēnesī būs jāinformē Valsts kase par iepriekš minēto personu aktuālo skaitu attiecīgā mēneša pirmajā datumā. Informācija būs jāiesniedz Valsts kases ePārskatu sistēmā. Valsts kase dotāciju pašvaldībām pārskaitīs atbilstoši pašvaldību iesniegtajiem datiem par aktuālo personu skaitu. Ja pašvaldība prasītos datus Valsts kasē neiesniegs, dotācija par attiecīgo mēnesi tiks pārskaita tikai pēc informācijas iesniegšanas. vienlaicīgi ar kārtējā mēneša finansējumu. Tāpat komitejas sēdē tika sniegta informācija par būtiskākajiem ar 2018.gada pašvaldību budžetu saistītajiem jautājumiem.

24.oktobra LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēdes ieraksts pieejams LPS mājas lapas sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” apakšsadaļā “Videoarhīvs”: http://www.lps.lv/lv/tiesraides-videoarhivs/videoarhivs/101-lps-finansu-un-ekonomikas-komitejas-sede-24-oktobri

Atgādinām, ka LPS mājas lapā ir publicēts

  • Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības 2018.gada vienošanās un domstarpību protokols pieejams šeit
  • Provizoriskais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins 2018.gadam pieejams šeit.

 

 

Lāsma Ūbele,

LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos              

Grozījumi likumā Par valsts sociālo apdrošināšanu
Izmaiņas valsts budžeta dotāciju pašvaldībām par personām, kuras ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim sadales kārtībā 2018.gadā
Par pašvaldību budžetu 2018.gadā un vidējā termiņā