Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde 30. oktobrī (2018)

30. oktobrī notika LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēde. Tajā tika skatīti trīs jautājumi.

Par jauno de minimis atbalsta uzskaites sistēmu

Komitejas sēdē Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta direktores vietniece Edīte Bērziņa informēja par Finanšu ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu “De minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtība un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugi”, kura mērķis ir noteikt de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību; de minimis atbalsta uzskaites sistēmas saturu, sistēmas izveidošanas un uzturēšanas, sistēmas datu izmantošanas, aktualizācijas un informācijas aprites kārtību; lietotāju lomas un tiesības sistēmā; lietotāju piekļuves kārtību sistēmai u.c. De minimis atbalsta uzskaites sistēma būs valsts informācijas sistēma, kas nodrošinās centralizētu piešķirtā de minimis atbalsta uzskaiti elektroniskā veidā. Plānots, ka atbalsta sniedzējiem obligāts pienākums izmantot sistēmu de minimis atbalsta uzskaitē būs noteikts no 2019. gada 1. jūlija.

Par papildu ierobežojumiem pašvaldību aizņēmumiem 2018. gada 4. ceturksnī, kā arī par aktuālo informāciju saistībā ar 2019. gada valsts budžetu

Š. g. 16. oktobra valdības  sēdē tika skatīts informatīvais ziņojums “Par 2018. gada kopējo pašvaldību aizņēmuma limitu”” un pieņemts lēmums, kas paredz: 1) palielināt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu par 58,7 milj. eiro; 2) 2018. gada 4. ceturksnī jaunas pašvaldību aizņēmumu atļaujas izsniegt ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un projekta “Mežaparka Lielās estrādes rekonstrukcija” B daļas 1. posma īstenošanai ar aizņēmuma izņemšanu 2018. gadā un vidējā termiņā pašvaldību aizņēmumu kopējā palielinājuma ietvaros, bet pārējo investīciju projektu īstenošanai ar aizņēmuma izņemšanu 2018. gadā tikai tad, ja pašvaldības 2018. gada 4. ceturksnī ir veikušas aizņēmumu pirmstermiņa atmaksas vai iesniegušas FM informāciju par atbalstītā aizņēmuma apmēra samazināšanu.

Plašāk par jaunajiem aizņemšanās nosacījumiem pārējo investīcijas projektu īstenošanai gada pēdējos mēnešos un par aktualitātēm saistībā ar 2019. gada budžetu komitejas locekļus informēja Finanšu ministrijas Pašvaldību finansiālās darbības uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta Komisare un viņas vietniece Baiba Tisenkopfa.

E-rēķinu saņemšana un apstrāde Rīgas pilsētas pašvaldībā

Turpinot iepriekšējā LPS Finanšu un ekonomikas komitejas sēdē iesākto tēmu par elektronisko rēķinu (e-rēķinu) izmantošanu, par Rīgas pilsētas pašvaldības pieredzi strukturētu datu (e-rēķinu) saņemšanā un apstrādē pastāstīja Rīgas domes Finanšu departamenta Grāmatvedības uzskaites pārvaldes Grāmatvedības metodoloģijas nodaļas vadītājs, pārvaldes priekšnieka vietnieks Jānis Bergmanis.

Lāsma Ūbele,

LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

De minimis atbalsta uzskaites kārtība Latvijā
Pašvaldību aizņēmumi
Strukturētu datu (e-rēķinu) saņemšanas un apstrādes procesi
Sēdes protokols