Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde 10. janvārī (2017)

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas 2017. gada pirmā sēde notika 10. janvārī. Tiem, kas nepiedalījās sanāksmē, un tiem, kas nevarēja sekot tiešraidei Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) interneta vietnē, atgādinām, ka sēdes videoieraksts ir aplūkojams LPS komiteju portālā (nepieciešami autorizācijas dati). Ieteicams lietot “Internet Explorer” pārlūkprogrammu), atverot kādu no šīm saitēm:

http://ej.uz/komiteju

http://www.onecrm.lv/LPS/OneMeetingPortal

Interesentiem tikai atgādināsim sēdē aplūkotos un diskutētos problēmjautājumus, kā arī ziņotājus, lai katrs varētu noskatīties sev svarīgos tematus.

1. LPS padomniece vides jautājumos Gunta Lukstiņa vērsa uzmanību uz VARAM sagatavoto MK noteikumu “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” projektu. Noteikumi būs aktuāli cilvēkiem, kam pieder rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas vai kam ir dažāda veida krājtvertnes, arī notekūdeņu izvedējiem. Pašvaldībām būs jauni pienākumi – līdz 2018. gada 1. martam viest kārtību šajā saimniecībā. Projekta apspriedes gaitā būs nepieciešama pašvaldību iesaiste un priekšlikumi.

2. Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja padomniece Daina Mežecka pastāstīja par  Ziemeļvalstu un Baltijas valstu daudzpusējo sadarbību un konkrētāk analizēja iespējas, ko pašvaldībām paver mobilitātes programma “Valsts administrācija”. Līdz šim visaktīvāk Ziemeļvalstu pieredzi no baltiešiem apguvuši igauņi, tāpēc aicinājums Latvijas pašvaldībām – iepazīties ar noteikumiem un prasībām, jo 30. martā beigsies kārtējā pieteikumu iesniegšana.

3. Valsts meža dienesta (VMD) pārstāvji informēja par savas jomas aktualitātēm:

* VMD Meža resursu pārvaldības departamenta Medību daļas vadītājs Valters Lūsis analizēja Āfrikas cūku mēra radītās problēmas un vērtēja pašreizējo situāciju. Demonstrētās kartes liecina, ka mežacūku populācija sarūk. Iemesli tam ir gan cūku mēris, gan intensīvākas šo dzīvnieku medības.

* VMD Meža resursu reģistra departamenta direktors Ints Rudzītis informēja par VMD izveidotās Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas piedāvātajiem e-pakalpojumiem meža īpašniekiem. Diemžēl tā ir ierobežotas pieejamības informācija, tātad nav visiem pieejama, tāpēc problēma prasa risinājumu.

* VMD ģenerāldirektors Andis Krēsliņš stāstīja par dienestam uzticēto meža ugunsdzēsības funkciju, tam domāto tehniku un nepieciešamību iesaistīt papilddarbiniekus ugunsnedrošajā periodā.

Komitejas locekļi aktīvi izmantoja iespēju uzdot arī plašāka spektra neskaidros problēmjautājumus tieši ģenerāldirektoram.

Komiteja nolēma lūgt pašvaldībām divu nedēļu laikā atsūtīt informāciju, kādi konkrēti dati pašvaldībām kā lietotājām nepieciešami no VMD Meža valsts reģistra, kā arī LPS un VMD organizēt sanāksmi, kurā vienoties, kā nepieciešamos datus iegūs pašvaldības, kādas veidlapas aizpildāmas, ko ietvert savstarpējā līgumā, utt.

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Publisko pakalpojumu departamenta Vienas pieturas aģentūras nodaļas vadītāja Maija Anspoka un Publisko pakalpojumu departamenta direktors Jānis Glazkovs informēja par aktualitātēm e–pārvaldē:

VARAM pārstāvji detalizēti skaidroja un analizēja četrus savstarpēji saistītus MK noteikumu projektus, kas izstrādāti pēc 2016. gada vasarā pieņemtajiem grozījumiem Valsts pārvaldes iekārtas likumā:

*valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, sniegšanas un kvalitātes kontroles kārtība;

*valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru veidi, sniegto pakalpojumu apjoms un pakalpojumu sniegšanas kārtība;

*valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi;

*valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizācijas un e–pakalpojumu pieejamības kārtība.

Speciālisti atbildēja uz klātesošo jautājumiem, kuri droši vien ir aktuāli arī citās pašvaldībās, tāpēc izmantojiet LPS komiteju portāla dotās “klātbūtnes” iespējas!

Daina Oliņa,

LPS žurnāla “LOGS” redaktores vietniece