Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde 7. februārī (2018)

Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēdē 7. februārī vispirms tika apstiprināts komitejas nolikums, ko klātesošajiem priekšā cēla LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa.

Tālāk vārds tika dots diviem “nākotnes” cilvēkiem – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Elektroniskās pārvaldes departamenta Valsts informācijas sistēmu nodaļas vecākajam konsultantam Jānim Ratkevičam un Kultūras informācijas sistēmu centra pārstāvim Jānim Ziediņam.

J. Ratkevičs iepazīstināja ar Latvijas pieredzi mākslīgā intelekta izmantošanā valsts sektorā. Pasaules pieredze piedāvā iespējas arī pašvaldībām: virtuālais asistents jeb čatbots; iedzīvotāju apmierinātības mērīšana; nelikumīgas būvniecības konstatēšana; sabiedriskās kārtības nodrošināšana; transporta sistēmas optimizācija; audita un vadības grāmatvedības sistēmas; attīstības analīze un prognozēšana u.c. Latvijā uz valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv bāzes tiek veidota publisko pakalpojumu sniegšanas platforma (PSPP), un speciālista ieteikums pašvaldībām – aktīvi piedalīties šīs platformas attīstībā, pielāgojot to savu klientu dzīves situācijām. Savukārt J. Ziediņš iepazīstināja ar runas sintēzi, atpazīšanu un virtuālajiem asistentiem un prezentēja projektu “Mašīntulkošana”, ko viņš vada.

Par likumprojektu “Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” informēja VARAM Pašvaldību departamenta direktors Aivars Mičuls un LPS padomnieki reģionālās attīstības jautājumos Jānis Piešiņš un Ivita Peipiņa. VARAM pārstāvis uzsvēra, ka normatīvā akta projekts sagatavots Ministru kabineta (MK) uzdevumā un lielākā problēma esot ciema statusa noteikšanā. Ministrija rosina noteikt divu veidu ciemus: kompaktas apbūves ciems un adresācijas ciems. Savukārt LPS priekšlikumi paredz, ka ciema statusu var piešķirt un atcelt dome un to piešķir saskaņā ar novada ilgtermiņa attīstības stratēģiju esošai vai plānotai apdzīvotai vietai, teritorijas plānojumā nosakot ciema robežas, un viensētu grupai ar kopīgu vēsturisko nosaukumu, nosakot ciemā ietilpstošās adreses. Komiteja nolēma atbalstīt LPS nesaskaņojumu un likumprojekta “Grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā” saskaņošanas gaitā izvērtēt visu pašvaldību intereses šā jautājuma atrisināšanā, kā arī redakciju izskatīt Piekrastes pašvaldību apvienības Valdē.

Ar MK noteikumu projektu “Noteikumi par publisko ūdeņu nomu” iepazīstināja VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vecākā eksperte Inga Tapiņa un LPS padomnieces Ivita Peipiņa, Sniedze Sproģe un Gunta Lukstiņa. LPS priekšlikumi šim noteikumu projektam paredz vairākas atšķirības no VARAM sagatavotā (tos var apskatīt šeit). Komiteja nolēma atbalstīt LPS nesaskaņojumu un pirms MK noteikumu projekta virzīšanas uz Ministru kabinetu saskaņot to ar ieinteresētajām pašvaldībām.

Komitejas dalībnieki vienojās nākamreiz tikties 7. martā un sagatavot jautājumus LPS sarunām ar Zemkopības un ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, bet kādā no turpmākajām komitejas sēdēm izskatīt jautājumu par ES fondu finansējumu 2021.–2027. gada plānošanas periodā un par risinājumiem ar nekustamajiem īpašumiem, kas atrodas pašvaldības teritorijā, bet šobrīd ir atsavināšanas procesā (maksātnespēja, parādu piedziņa, bezsaimnieka manta u.c.).

Sēdes videoieraksts pieejams šeit.

Ivita Peipiņa,

LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Mākslīgais intelekts un tā izmantošana valsts sektorā
Runas sintēze, atpazīšana un virtuālie asistenti
Grozījumu projekts ciemu statusa normās Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā
LPS priekšlikumi likumprojektam Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā
Noteikumi par publisko ūdeņu nomu
LPS priekšlikumi MK noteikumu projektam Noteikumi par publisko ūdeņu nomu