Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde 7. novembrī (2018)

7. novembrī notika LPS Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas sēde.

LPS padomniece reģionālās attīstības un sadarbības jautājumos Ivita Peipiņa informēja par LPS Reģionālās attīstības un sadarbības jautājumu tīkla darbu un padomniece vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa -- par Vides jautājumu tīkla tikšanos.

Pašvaldību sadarbības tīkla “Reģionālā attīstība un sadarbība” sanāksme notika 11. oktobrī Mārupē, un tajā piedalījās 60 dalībnieku. Sanāksmē tika apspriesta ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības politika un aktuālo jautājumu risinājumi. Tīkla dalībnieki bija vienisprātis, ka VARAM kā nozares ministrijai jāpiedāvā komplekss ūdenssaimniecības attīstības plāns sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību uzņēmumiem un profesionālām organizācijām, finansējums problēmu risinājumiem jādiferencē, ES līdzekļu pieprasījumā VARAM sadarbībā ar partneriem jāidentificē atbalstam virzāmās investīciju prioritātes no ES līdzekļiem, tie jāmobilizē aglomerācijās ar iedzīvotāju skaitu <2000, jāizglīto par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu.

Pašvaldību sadarbības tīkla “Vides aizsardzība” dalībnieki pulcējās 31. oktobrī Jūrmalā. Sanāksmē tika apspriestas atkritumu apsaimniekošanas aktualitātes, dalītā vākšana, atkritumu svēršana Jūrmalā, depozītsistēma un pašvaldību loma vides aizsardzības prasību ievērošanas kontrolē uzņēmējdarbības jomā. Secinājumi: nepieciešams uzlabot komunikāciju starp pašvaldībām un Valsts vides dienestu; pašvaldībām jābūt informētām par pārkāpumiem vides jomā savā teritorijā; pašvaldībām jābūt tiesībām ierosināt piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanu; nepieciešams izanalizēt iespēju saistošo noteikumu izdošanai par papildu prasībām vides jomā; jāstiprina Valsts vides dienesta kapacitāte.

VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vadītājs Edvīns Kāpostiņš informēja par VARAM izstrādāto informatīvā ziņojuma “Latvijas zemes apsaimniekošanas politika” projektu, kurā kontekstā ar zemes apsaimniekošanas politiku tiek apzīmēta valsts politika zemes izmantošanā un aizsardzībā. Šobrīd ziņojums ir saskaņošanas stadijā, saņemts daudz iebildumu, precizējumu un priekšlikumu, t.sk. arī LPS. Debatēs tika vērsta uzmanība, ka saskaņošanas procesā diskutējams ir jautājums par urbānās rīcības politikas un pilsētu plānošanas jautājumu detālu iekļaušanu zemes apsaimniekošanas politikā, jo LPS skatījumā atbilstoši ES urbānās attīstības politikām tam būtu jāveltī cits, attiecīgi padziļināts, informatīvais ziņojums un sekojoši jāizstrādā politika, bet šajā dokumentā urbāno teritoriju attīstība jāskata tikai saistībā ar zemes izmantošanu. LPS norādīja, ka kategoriski iebilst rīcības politikas 22. mērķim "Pašvaldības neveido konkurenci zemes tirgū, bet savus nekustamos īpašumus prioritāri izmanto noteikto funkciju īstenošanai, tai skaitā uzņēmējdarbības atbalstam”, jo ar to tiek ierobežotas pašvaldības tiesības uz savu mantu un ienākumiem no tās, ko izmantot vietējo iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai. Komiteja nolēma pieņemt informāciju zināšanai, LPS aktīvi piedalīties saskaņošanas procesā un iepazīstināt komiteju un Novadu apvienības Valdi ar precizēto informatīvā ziņojuma projektu.

VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļas vecākais eksperts Mārtiņš Turks iepazīstināja ar MK noteikumu projekta “Zemes un augsnes degradācijas kritēriju un novērtēšanas noteikumi” apspriešanas gaitu. Saņemti daudzi institūciju, t.sk. LPS, iebildumi, un novembrī notiks saskaņošanas sanāksme. VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Plānojumu uzraudzības nodaļas sistēmanalītiķis Armīns Skudra pastāstīja par izstrādē esošo degradēto teritoriju informācijas sistēmu. Plānots, ka tā nodrošinās vairākas svarīgas lietas: publisku pieejamību jebkuram valsts iedzīvotājam; ievadītās informācijas uzturēšanu un aktualizāciju; informācijas savietojamību ar citām informācijas sistēmām. Diskusijā netika atbildēts uz jautājumiem, vai šī sistēma neradīs jaunu papildu slogu pašvaldību darbiniekiem, kā tā tiks savienota ar citām, esošajām informācijas sistēmām, vai piesārņota vai potenciāli piesārņota vieta šo noteikumu izpratnē visos gadījumos ir arī degradēta teritorija. Komiteja nolēma atsevišķās speciālistu diskusijās iepazīstināt pēc iespējas plašāku iesaistīto loku gan ar MK noteikumu prasībām, gan topošo informācijas sistēmu un vienoties par iespējami labāko un pieņemamāko variantu.

Sēdes videoieraksts pieejams šeit.

Ivita Peipiņa,

LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Pašvaldību sadarbības tīkls “Reģionālā attīstība un sadarbība”
Pašvaldību sadarbības tīkls “Vides aizsardzība”
Zemes politika 2030 +
Zemes un augsnes degradācijas kritēriju un novērtēšanas noteikumu projekts