Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Tehnisko problēmu komitejas sēde - videokonference (2016)

Norises datums: 20. jūlijs

Norises laiks: plkst.11.00

Norises vieta: LPS ēkā,  Mazā Pils ielā 1, Rīgā 4.stāvā

Darba kārtība:

1. “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”, to pielietošanas kārtība

Uzaicināti: A/S “Sadales tīkli” un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pārstāvji

2. Progresa ziņojums par daudzdzīvokļu māju siltināšanas programmu

Andra Feldmane, LPS padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Par elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņām

Sakarā ar to, ka ar 1. augustu stāsies spēkā jaunie elektroenerģijas sadales sistēmas tarifi, Latvijas Pašvaldību savienība ir identificējusi vairākas problēmas. Veicot salīdzinošus izmaksu aprēķinus pēc jaunās metodikas, kas paredz augstāku fiksētu maksu par pieslēguma nodrošinājumu neatkarīgi no elektroenerģijas patēriņa apjoma, pastāv reāli riski, ka iestādēs vai objektos ar sezonālu darbības raksturu var rasties jūtams izmaksu pieaugums. Klientiem, kas gada griezumā patērē mainīgus elektroenerģijas apjomus un kuriem ir salīdzinoši lielas uzstādītās jaudas rezerves, norēķinoties pēc jaunajiem tarifiem, kopējās izmaksas par elektroenerģiju, salīdzinot ar līdzšinējiem maksājumiem, teorētiski var ievērojami pieaugt.

Šādu informāciju esam saņēmuši no vairākām pašvaldībām, kas šo prognozi ir ieguvušas, aprēķinot paredzamo maksu par elektroenerģiju pēc š.g. 1. augusta, izmantojot Sadales tīklu interneta vietnē publicēto tarifu salīdzināšanas kalkulatoru. Īpaši tas ir saistīts ar objektiem, kuriem elektroenerģijas izmantošanā ir sezonāls raksturs. (skolas, skolu ēdnīcas, peldbaseini, kultūras iestādes, pašvaldību estrādes, sūknētavas kanalizācijas sistēmās, kas strādā automātiskā režīmā).

Informējam, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija šī gada 17. martā ir izdevusi noteikumus “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”, http://likumi.lv/ta/id/281107-sistemas-piesleguma-noteikumi-elektroenergijas-sistemas-dalibniekiem, kur 34. pantā (34.2.) ir definētas lietotāja tiesības atjaunot elektroenerģijas piegādi elektroenerģijas piegādes vai sistēmas pakalpojuma līgumā atļautās slodzes robežās ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no brīža, kad lietotājs pieprasījis elektroenerģijas piegādes (sistēmas pakalpojumu) pārtraukšanu, ja sistēmas lietotājs ar sistēmas operatoru iepriekš nav vienojušies citādi. Taču, kā galveno izmaksu pieaugumu samazināšanas metodi, iesakām izvērtēt esošo pieslēgumu jaudu izmantošanas efektivitāti un rezervju nepieciešamību.

Lai būtu saprotama šī metode un arī noteikumu “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem” piemērošanas kārtība, ar A/S “Sadales tīkli” esam vienojušies, ka šī gada 20. jūlijā Latvijas Pašvaldību savienībā plkst. 1100 Tehnisko problēmu komitejas sēdes ietvarā tiks organizēta videokonference par šo noteikumu piemērošanas kārtību. 

Tiešraides Video:

Daudzdzīvokļu māju siltināšanas programma
Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu tarifu izmaiņas