Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde 3. aprīlī (2019)

3. aprīlī Latvijas Pašvaldību savienības Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēdē tika uzklausīta Labklājības ministrijas (LM) vīzija par virzītajām prioritātēm nākamajā Eiropas Savienības struktūrfondu periodā. LM pārstāvēja valsts sekretārs Ingus Alliks, Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta direktore Sarmīte Uzuliņa un Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktore Diāna Jakaite. LM prezentācija pieejama zemāk.

Priekšlikumi ieguldījumiem jeb izaicinājumi labklājības jomā ir šādi:

* sabiedrības novecošanās, migrācija;

* digitalizācijas ietekme, nestandarta darbs, darba vietu kvalitāte;

* nodarbinātības iespēju un bezdarba reģionālās atšķirības;

* aktīvo nodarbinātības pasākumu pārklājums;

* ienākumu nevienlīdzība, nabadzība;

* reģionālās atšķirības sociālo pakalpojumu pieejamībā;

* mājokļu infrastruktūra.

Konkrēti pasākumi paredzēti arī invaliditātes prevencijai un seku mazināšanai, sabiedrībā balstītu pakalpojumu sniegšanai un attīstībai, iespēju vienlīdzībai, atbalstam ģimenēm un ārpusģimenes aprūpei, bezdarba mazināšanai, kvalitatīvām darba vietām un sociālā darba attīstībai pašvaldībās, kas ietver supervīzijas sociālā darba speciālistiem, viņu apmācības, mentoru piesaisti sociālo dienestu jaunajiem darbiniekiem, sociālo darbinieku sertifikācijas sistēmas izstrādi, mērķdotācijas sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar ģimenēm ar bērniem un personām ar garīga rakstura traucējumiem, atbalstu sociālā darba jomas profesionālās augstākās izglītības un tālākizglītības nodrošināšanai, kopienas sociālā darba attīstībai pašvaldībās un metodiskajam atbalstam sociālā darba speciālistiem.

Tie, kuri neredzēja komitejas sēdi tiešraidē, var to noskatīties videoierakstā, kas pieejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs” vai šeit.

Sēdes slēgtā daļa netika translēta tiešraidē. Tajā par Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas un Raunas novadu apvienotās bāriņtiesas izveidi, pieredzi un izaicinājumiem pastāstīja Amatas novada domes priekšsēdētāja Elita Eglīte, Uzraudzības padomes priekšsēdētājs Māris Timermanis un atbildīgā speciāliste pašvaldību sadarbības jautājumos Ella Frīdvalde-Andersone.

Kopīgas bāriņtiesas veidošana bija politiska iniciatīva un lēmums ar mērķi nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu un uzlabot un pilnveidot iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāti. Bāriņtiesa darbību uzsāka 1. martā, un tās sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētāja, sekretāre – lietvede, septiņi pilna laika locekļi (t. sk. divi priekšsēdētājas vietnieki) un trīs nepilna laika locekļi.

Vēl komitejas sēdē tika izskatītas Veselības ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības šāgada sarunu tēmas.

Ilze Rudzīte,

LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Ieguldījumu prioritātes labklājības nozarē