Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 10.–16.08. (2020)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi deviņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Astoņi no tiem ir saskaņoti, bet viens nav saskaņots.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-621 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība””

11.08.2020.

30.07.2020.

2.

VSS-597 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 13. jūnija noteikumos nr. 338 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem””

11.08.2020.

23.07.2020.

3.

VSS-670 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 29. septembra noteikumos nr. 1104 “Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem””

12.08.2020.

06.08.2020.

4.

VSS-676 – Noteikumu projekts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.6. specifiskā atbalsta mērķa “Transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta izveide” īstenošanas noteikumi”

12.08.2020.

06.08.2020.

5.

VSS-528 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumos nr. 109 “Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem””

14.08.2020.

07.02.2020.

Jā,

ar iebildu-miem

6.

VSS-649 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma Gramzdas ielā, Rīgā, pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai”

14.08.2020.

30.07.2020.

7.

VSS-648 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis–Vecpiebalga–Madona pārbūves projekta īstenošanai”

14.08.2020.

30.07.2020.

8.

VSS-652 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā”

14.08.2020.

30.07.2020.

9.

VSS-650 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma Kārklu ielā 17, Priedaines ielā 102, Gramzdas ielā, Rīgā, daļas pirkšanu projekta “Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūves “Rail Baltica” koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu” īstenošanai”

14.08.2020.

30.07.2020.

LPS atzinums par VSS-597