Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 28.09.–04.10. (2020)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi astoņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Seši no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-775 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos nr. 467 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.1. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)” īstenošanas noteikumi””

30.09.2020.

17.09.2020.

2.

VSS-769 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma “Putnu ferma – 1”, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, nodošanu Ilūkstes novada pašvaldības īpašumā”

01.10.2020.

17.09.2020.

3.

VSS-777 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

01.10.2020.

17.09.2020.

4.

VSS-774 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos nr. 848 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” īstenošanas noteikumi””

01.10.2020.

17.09.2020.

5.

VSS-770 – Par likumprojektu “Grozījumi Elektroenerģijas nodokļa likumā”

01.01.2020.

17.09.2020.

6.

VSS-783 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir vienreizēju dotāciju, lai līdzfinansētu administratīvi teritoriālās reformas īstenošanas rezultātā radušos administratīvos izdevumus, pašvaldībām apvienojoties”

02.10.2020.

17.09.2020.

7.

VSS-768 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekritīgā nekustamā īpašuma Pīlādžu ielā 6a, Ventspilī, nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā”

02.10.2020.

17.09.2020.

8.

VSS-767 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 15. septembra noteikumos nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem””

02.10.2020.

17.09.2020.

LPS atzinums par VSS-783
LPS atzinums par VSS-767