Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 26.07.–01.08. (2021)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 11 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Astoņi no tiem ir saskaņoti, bet trīs nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-627 – Par likumprojektu “Arhitektūras likums”

26.07.2021.

08.07.2021.

2.

VSS-635 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumos nr. 275 “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi””

26.07.2021.

08.07.2021.

3.

VSS-612 – Plāna projekts “Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plāns 2021.–2024. gadam”

26.07.2021.

01.07.2021.

,

ar precizējumiem

4.

VSS-649 – Par informatīvo ziņojumu “Par risinājumiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanā neapstrādātai lauksaimniecībā izmantojamai zemei”

26.07.2021.

08.07.2021.

5.

VSS-628 – Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””

26.07.2021.

08.07.2021.

6.

VSS-631 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma ½ domājamās daļas Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

26.07.2021.

08.07.2021.

7.

VSS-632 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Skolas ielā 2a, Salaspilī, nodošanu Salaspils novada pašvaldības īpašumā”

26.07.2021.

08.07.2021.

8.

VSS-634 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos nr. 600 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.2. pasākuma “Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas izveidei” īstenošanas noteikumi””

27.07.2021.

08.07.2021.

9.

VSS-659 – Par informatīvo ziņojumu “Par koordinētas ievainojamību atklāšanas procesa ieviešanu valsts pārvaldē”

29.07.2021.

22.07.2021.

10.

VSS-679 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 1998. gada 20. oktobra noteikumos nr. 411 “Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu””

29.07.2021.

22.07.2021.

11.

VSS-676 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos nr. 848 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” 4.5.1.2. pasākuma “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” īstenošanas noteikumi”

29.07.2021.

22.07.2021.

LPS atzinums par VSS-627
LPS atzinums par VSS-649
LPS atzinums par VSS-628