Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 02.–08.08. (2021)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Pieci no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-671 – Par likumprojektu “INTERREG programmu vadības likums 2021.–2027. gadam”

05.08.2021.

22.07.2021.

2.

VSS-670 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Ilūkstes ielā 54–71, Rīgā, nodošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā”

05.08.2021.

22.07.2021.

3.

VSS-666 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Atlīdzības aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtība par zemes dzīļu īpašuma tiesību aprobežojumu valsts nozīmes zemes dzīļu nogabalos”

05.08.2021.

22.07.2021.

4.

VSS-665 – Par rīkojuma projektu “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bezatlīdzības lietošanā valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs””

05.08.2021.

22.07.2021.

5.

VSS-667 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Dobeles struktūra” izmantošanas noteikumi”

05.08.2021.

22.07.2021.

6.

VSS-668 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts nozīmes zemes dzīļu nogabala “Inčukalna dabasgāzes krātuve” izmantošanas noteikumi”

06.08.2021.

22.07.2021.

7.

VSS-662 – Par plāna projektu “Veselības aprūpes pakalpojumu onkoloģijas jomā uzlabošanas plāns 2022.–2024. gadam”

06.08.2021.

22.07.2021.

LPS atzinums par VSS-666
LPS atzinums par VSS-662