Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS un IZM ikgadējās sarunas

Norises laiks un vieta: Plkst.15, LPS telpas, Mazā Pils iela 1, Rīga.

Sarunu tēmas: 

1.    Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības vienošanās un domstarpību  PROTOKOLA 2022. izpilde  Izglītības un zinātnes ministrijas jomā. (Pieejams: https://www.lps.lv/lv/par-lps/lps-un-mk-sarunu-protokoli/).
2.    Par pašvaldību aizņēmumiem izglītības jomā vidējā termiņā (2023. – 2025.gads):
    Aizņēmumi jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, lai mazinātu pašvaldībā reģistrēto bērnu rindu uz vietām pirmskolas izglītības iestādēs;
    Aizņēmumi izglītības iestāžu izglītības vides modernizācija,  nodrošinot IKT un digitālo resursu kapacitāti:
    IT iekšējo tīklu izbūvei;
    Gaisa mērītāju iegādei.
3.    Par pedagogu atalgojuma modeli “Skolēns pašvaldībā”.
4.    Par pirmsskolas pedagogu darba samaksas pilnveidošanu - pirmskolas skolotāja vienas darba stundas izmaksas pielīdzināšanu pārējo vispārējās izglītības skolotāju vienas darba stundas izmaksa.
5.    Rīcības plāna īstenošanas progress par pedagogu vakanču mazināšanu izglītības iestādēs:
    Augsti kvalificēti, kompetenti un uz izcilību orientēti pedagogi;
    Jaunas pedagogu sagatavošanas sistēmas ieviešana un nostiprināšana atbilstoši pilnveidotajam mācību saturam;
    Stratēģiski vadīts metodiskais un konsultatīvais atbalsts pedagogiem.
6.    Pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana vispārējā izglītībā 
    Mācību līdzekļi;
    Digitālie mācību līdzekļi;
    Mācību līdzekļu resursu krātuve;
    Mācību e vide;
7.    Individuālajām vajadzībām atbilstošs atbalsts, aizsniedzot dažādas mērķa grupas:
    Atbalsts izglītojamiem ar PMP risku (SAM 8.3.4.); 
    Atbalsts talantīgajiem;
    Atbalsts pedagoģiskajam un atbalsta personālam;
    Atbalsts vecākiem un vecāku atbildības noteikšana. 
8.    Par skolēnu ēdināšanu 2022.gada 4 mēnešos un 2023.gadā. Viena skolēna pusdienu ēdināšanas izmaksas.