Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Vides aizsardzības tīkla sanāksme

Braucot pa Rīgas–Liepājas šoseju, Babītes novadā netālu no Klīvēm ceļa labajā pusē ir norādes zīme uz intriģējoša nosaukuma objektu – Annas koku skolu. Tur 28. novembrī iegriezās LPS Vides aizsardzības tīkla dalībnieki, lai savām acīm skatītu koka pārvērtības visdažādākajos veidos un uzzinātu, ko šeit – mājā pasākumiem un labām domām – dara speciālistu komanda un tās saimnieks – SIA “Labie koki” vadītājs Edgars Neilands.

Semināra teorētiskajā daļā ieskatu par likumdošanas līkločiem (parkiem, meža parkiem, to apbūvi un kompensācijām par videi nodarītajiem zaudējumiem) sniedza LPS padomniece Sniedze Sproģe un Zemkopības ministrijas (ZM) speciālisti.

ZM Meža resursu un medību nodaļas vadītāja Rita Benta analizēja Meža likumu un Ministru kabineta (MK) noteikumus par parku un meža parku izveidošanu un uzsvēra vairākus jautājumus, kam jāpiegriež lielāka vērība. Tā, piemēram, meža parku infrastruktūrai un būvēm, kur, pēc noteikumiem, jāseko atmežošanai un būvniecības noteikumu ievērošanai. Savukārt takas bez cietā seguma nav jāatmežo, jo tās nepakļaujas būvniecības noteikumiem. Baltijas jūras piekrastes aizsargjoslā jāievēro papildu nosacījumi.

Zemkopības ministrijas Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākā referente Inga Žagare informēja par valsts meža zemes atsavināšanu un kārtību, ko nosaka normatīvie akti un MK noteikumi nr. 77. Jāpiebilst, ka Latvijā jau atsavināti vairāk nekā 200 ha parku un 100 ha meža parku.

ZM Meža resursu un medību nodaļas vecākā referente Lelda Pamovska pastāstīja par Abavas senleju un dabas parku ap Kandavas pilsētu, kas aktīvai rekreācijai slēgts.

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa uzsvēra īpašos noteikumus attiecībā uz dabas parkiem, kam jāseko līdzi, jo apspriešana ir ļoti svarīga. Ministru kabinets apstiprina individuālos noteikumos, kas ir saistoši visiem. Viņa mudināja meža īpašniekus iesaistīties apsaimniekošanas procesā.

Klausītāji bija vienisprātis, ka šajā reizē izskatītie jautājumi jāpēta padziļināti. Tika iezīmēts datums – 2019. gada janvāra otrā otrdiena (8. janvāris), kad pulcēsies darba grupa. Šajā sanāksmē pārstāvji no Rīgas, Ādažu, Mārupes, Babītes, Ogres un citām pašvaldībām kopā ar VARAM un Zemkopības ministrijas speciālistiem spriedīs par meža parku apbūvi. Nākamgad kopā ar Nacionālo kultūras pieminekļu departamentu un Dabas pārvaldi notiks arī semināri par muižu parkiem. Vides aizsardzības tīkla dalībnieki uzskata, ka būtu noderīgi veidot kartes LPS izveidotajā BLIS sistēmā – par vēsturiskajiem parkiem, jaunajiem parkiem (ar būvprojektiem), īpaši aizsargājamām teritorijām parkos, dendroloģiskajiem stādījumiem (parkiem), meža parkiem, kas nav veidoti pēc Meža likuma, kā arī jāizdiskutē koku ciršana ārpus meža (parki, apbūve, alejas, koku rindas u.c.) un zaudējumu maksa par videi nodarītu kaitējumu.

Semināra praktiskajā daļa uzstājās LLU profesors Dagnis Dubrovskis un studente Elvīra Grasmane, kuri pastāstīja par parku un aleju “veselības stāvokli” un sniedza profesionāļu ieteikumus. Viņi uzsvēra, ka vajadzīga inventarizācija, lai saprastu, kādas ir vērtības parkos un dārzos un kā plānot, uzskaitīt un meklēt papildu finansējumu budžeta iespējām. Interesanta pieredze gūta, Sējas parka apsekojumā izmantojot aerofiksāciju, un izstrādājot apsaimniekošanas plānu Langervaldes mežam īpašajai vietai Jelgavā.

SIA “Metrum” pārstāvji Edijs Freijs un Māris Krievs semināra dalībniekus iepazīstināja ar datu pārlūkošanu un rediģēšanu sadarbībā ar LLU un Sējas novadu. Viņu ieteikums pašvaldībām – datu bāze var palīdzēt ainavu plānošanā un lēmumu pieņemšanā par būvniecību, komunikācijām, ceļiem un ielām.

Saistoša un pamācoša bija SIA “Annas koki” vadītāja Edgara Neilanda uzstāšanās, mācot kokus skatīt gan no meža speciālista, gan dārznieka skatpunkta. Pašvaldībām svarīgi iegaumēt, ka to atbildībā ir bīstamie koki un dižkoku sargāšana, kā arī kompromisa meklēšana starp iedzīvotāju iegribām un vajadzībām.

Šīs dienas divas galvenās atziņas:

‒ svarīga ir izglītošanās;

‒ netērēt lieki naudiņu tur, kur nevajag, bet ieguldīt jēgpilni, lai pēc tam vieglāk strādāt.

Sniedze Sproģe,

LPS padomniece lauku attīstības jautājumos

LPS Vides tīkla seminārs
ZM prezentācija par parkiem un mežaparkiem
Metrum prezentācija par parku un koku apsaimniekošanu
Dārzu un parku inventarizācija un apsaimniekošana