Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Sākti būvdarbi Ķemeru atjaunošanai

Ķemeros sākta Ķemeru ūdenstorņa pārbūve un tam piegulošo ielu infrastruktūras pilnveide. Tāpat sākts labiekārtot skvēru, kurā atrodas vēsturiskā skulptūra – cilnis “Tautu deja”, kas tiks veidots kā publiski pieejama ūdens dzeršanas vieta. Restaurējot Ķemeru ūdenstorni, tajā ierīkos tūrisma informācijas punktu un skatu torni.

Skatu platformas un izstāžu zāle

42 metrus augstā ūdenstorņa pirmajā stāvā būs tūrisma informācijas punkts, otrajā stāvā – izstāžu zāle, kur veidos ekspozīciju par Ķemeru kūrorta vēsturi. Savukārt ēkas trešajā stāvā un uz ēkas jumta izbūvēs skatu platformas ar norādēm par apkārtnē esošajiem apskates objektiem. Ūdenstornim saglabās arī tā pamatfunkciju – ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu. Ķemeru ūdenstornis ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, celts pirms 90 gadiem, 1929. gadā. Tas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Ķemeru kūrorts” teritorijā.

Būvdarbus veic atbilstoši SIA “Livland Group” 2017. gadā izstrādātajam būvprojektam “Ķemeru ūdenstorņa pārbūve un restaurācija”.

Pie ūdenstorņa sākta arī autostāvvietas izbūve un apkārtējo ielu – Emīla Dārziņa, Tūristu un Tukuma ielas – posmu atjaunošana. Tūristu ielas posmā izbūvēs jaunas stāvvietas tūristu autobusiem, atjaunos brauktuves un ietves. Autostāvvietas un ielu izbūve notiek atbilstoši SIA “Tomus” 2017. gadā izstrādātajam būvprojektam.

Piesaistīts ERAF līdzfinansējums

Ūdenstorņa atjaunošanai, apkārtnes teritorijas labiekārtošanai un ielu sakārtošanai Jūrmalas pilsētas pašvaldība piesaistījusi līdzekļus divos Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektos.

Ielu sakārtošanu un teritorijas labiekārtošanu veic ERAF līdzfinansētā projektā “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros”, projekta nr. 5.6.2.0/18/I/002. Projekta kopējās izmaksas ir 1 829 409,51 eiro, no kurām ERAF finansējums ir 1 220 000 eiro, valsts budžeta dotācija ir 41 365,65 eiro un Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 568 043,86 eiro.

Ķemeru ūdenstorņa rekonstrukciju veic ERAF līdzfinansētā projektā “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē”, projekta nr. 5.5.1.0/17/I/010. Projektā un tā izmaksās ietilpst vairāku objektu atjaunošana: Mellužu estrāde, Ķemeru ūdenstornis, Mērsraga brīvdabas estrāde “Jēgerlejas”, Rojas brīvdabas estrāde un divi objekti Engures novadā. Projektu īsteno sadarbībā ar Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldību. Visa projekta kopējās izmaksas ir 7 399 355,86 eiro, no kurām ERAF finansējums ir 2 948 460 eiro, valsts budžeta dotācija ir 836 454,54 eiro, projekta sadarbības partneru līdzfinansējums – 1 992 933,07 eiro, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums – 1 355 569,48 eiro. Ūdenstorņa rekonstrukcijas izmaksas plānotas 1,06 milj. eiro apmērā.

Būvdarbus abos projektos veic pilnsabiedrība “RERE BMV”. Būvuzraudzību nodrošina apvienība “SIA “Isliena V” un “Jurēvičs un partneri””. Šobrīd uzsāktos būvdarbus paredzēts pabeigt nākamgad.

Iecerēta arī Ķemeru parka pārbūve

Nākamie apjomīgākie darbi Ķemeru revitalizācijai ir 20 hektārus plašā Ķemeru kultūrvēsturiskā parka pārbūve un restaurācija. Apjomīgo darbu veikšanai Jūrmalas pilsētas dome ir piesaistījusi ERAF līdzfinansējumu, un šā gada 25. jūlija Jūrmalas pilsētas domes sēdē pieņemts lēmums noslēgt līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par ERAF līdzfinansēta projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” nr. 5.6.2.0/18/I/008 īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas plānotas 7 573 555,82 eiro apmērā, no kurām ERAF finansējums ir 5 780 000 eiro, valsts budžeta dotācija ir 269 033,37 eiro, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 3 578 773,81 eiro. Būvdarbus Ķemeru kultūrvēsturiskā parka pārbūvei un restaurācijai plānots uzsākt pēc tam, kad Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome būs nolēmusi atbalstīt Jūrmalas pilsētas pašvaldība ieceri ņemt aizņēmumu Valsts kasē vai kredītiestādē līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Zane Leite,

Jūrmalas pilsētas domes

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja