Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Ar ES fondu atbalstu izstrādās digitālos mācību līdzekļus

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) uzsākusi projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības fondu programmā, kurā tiks izstrādāti digitāli mācību un metodiskie līdzekļi jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolas un pamatizglītības pakāpē. No Eiropas Sociālā fonda (ESF) pirmajā atlases kārtā šim mērķim paredzēti vairāk nekā 1,3 miljoni eiro.

Plānots, ka programmas gaitā komersanti izstrādās vai adaptēs vismaz 50 digitālos mācību un metodiskos līdzekļus kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanai, integrējot tajos visās mācību jomās apgūstamās caurviju prasmes – kritisko domāšanu un problēmrisināšanu, radošumu un uzņēmējspēju, pašvadītu mācīšanos, sadarbību, līdzdalību un digitālās prasmes.

Projektus īstenos komersanti sadarbībā ar partneriem – izglītības iestādēm, kas mācību līdzekļus arī aprobēs, iesaistot atbilstošo mācību priekšmetu pedagogus un izglītojamos. Valsts izglītības satura centrs izstrādātos materiālus publicēs digitālo mācību resursu krātuvē. Projekta finansējuma saņēmējs būs atbildīgs par izstrādāto vai adaptēto digitālo mācību un metodisko līdzekļu ilgtspēju vismaz trīs gadus pēc projekta pabeigšanas, nodrošinot to pieejamību un funkcionalitāti.

No ESF tiks segtas 70% projekta izmaksu, viena projekta ESF finansējuma daļa var būt no 21 000 līdz 200 000 eiro. Atlases kārtā pieejamais kopējais finansējums ir 1 876 230 eiro, tajā skaitā ESF finansējums 1 313 361 eiro un privātais līdzfinansējums – 562 869 eiro.

Projektu iesniegumus komersanti var iesniegt CFLA līdz 13. maijam.

Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapa un palīgmateriāli pieejami CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases”.

Informatīvais seminārs par projektu iesniegumu atlases jautājumiem notiks 4. martā, informācija par semināru būs pieejama CFLA mājaslapas sadaļā “Pasākumi”.

ESF atbalsts digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrādei paredzēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"  8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.2. pasākuma "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" pirmās atlases kārtas ietvaros.

Sagatavojusi Ieva Luste,

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras sabiedrisko attiecību speciāliste