Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Notiks projekta PuMPuRS konferences pedagogu atbalstam

No 1. marta piecās Latvijas pilsētās notiks Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta *PuMPuRS konferences, kurās projekta dalībnieki pārrunās līdzšinējo projekta gaitu un ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai. Tomēr vislielākā vērība konferencēs tiks pievērsta tieši pedagogiem, pilnveidojot viņu kompetences atbalsta sniegšanā.

Projekts PuMPuRS jau otro gadu palīdz skolēniem un jauniešiem ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku, un, atzīmējot divu gadu darbu, konferencēs kopā sanāks visi projektā iesaistītie – pedagogi, atbalsta personāls, pašvaldību izglītības speciālisti, kā arī projekta eksperti un komanda no Izglītības kvalitātes valsts dienesta. 1. martā konference notiks Jelgavā, 5. martāRēzeknē, 7. martā Rīgā, 26. martāCēsīs un 29. martāKuldīgā.

Konferenču laikā izglītības iestāžu pārstāvjiem būs iespēja līdzdarboties un runāt par būtiskākajiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem, kā arī par to, kā skolēni, pašvaldības, mācību iestādes, skolotāji, vecāki un aizbildņi var sadarboties, lai nodrošinātu ilgtspējīgu atbalsta sniegšnas mehānisma izveidi un darbību.

Kā uzsver projekta “PuMPuRS” vecākā eksperte Kristīne Jozauska: “Konference ir iespēja sadarbībai. Projektā sadarbību vērtējam kā sociālu atbildību, kas ir kā nozīmīgākais ieguldījums ilgtspējīgā attīstībā. Konferences mērķis ir veicināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmsituāciju apzināšanos un rosināt to dziļāku izpēti un sasaisti ar citiem aspektiem, kas nosaka bērna labizjūtu skolā, ģimenē un sociālajā vidē. Kopā ar sadarbības partneriem centīsimies izstrādāt vienotu pieeju atbalsta pasākumu noteikšanai un prioritāšu izvirzīšanai.”

Konferenču sākumā dalībniekus uzrunās Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča, projekta vadītāja Inese Vilāne un pašvaldību pārstāvji, pēc tam būs iespēja noklausīties ekspertu lekcijas un piedalīties darbnīcās par skolotāju sadarbību ar vecākiem, konsultatīvā atbalsta sniegšanu, jaunatnes iniciatīvām, sadarbību kā sociālo atbildību. Konferences noslēgumā notiks paneļdiskusija par turpmāku projekta "PuMPuRS" integrēšanu reģionā.

Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) tiks īstenots līdz 2022. gada 31. decembrim. Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam. Projektu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm. Kopš projekta sākuma 2017. gadā ir izveidoti vairāk nekā 13 200 individuālie atbalsta plāni. Projektā iesaistītas vairāk nekā 70 pašvaldības un 34 valsts profesionālās izglītības iestādes.

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv.

Sagatavojusi Jana Veinberga,

Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecākā eksperte

Konferenču programma