Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

176 organizācijas cenšas uzlabot dzīves kvalitāti Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā

Latvija turpina dalību Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta programmās, kuru mērķis ir paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti. Šīs Eiropas Savienības (ES) finansētās programmas atbalsta kaimiņvalstu organizāciju kopīgos projektus sociālās integrācijas, kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšanas, vides aizsardzības, robežu drošības un daudzās citās jomās.

18. martā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ar Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējumu 2014.–2020. gadam ir izsludinājusi trešo projektu pieteikumu konkursu.

Programmas stratēģiskais mērķis ir stiprināt attiecības, paaugstināt kapacitāti un dalīties pieredzē starp cilvēkiem un organizācijām no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas, īstenojot kopīgus projektus ar mērķi paaugstināt vispārējo dzīves kvalitāti pierobežas reģionos.

Projektu pieteikumus var sniegt šādās prioritātēs:

* sabiedrisko pakalpojumu pieejamības uzlabošana mazaizsargātajām sociālajām grupām;

* nodarbinātības stimulēšana, veicinot uzņēmējdarbību un inovācijas;

* vietējo un reģionālo institūciju kapacitātes paaugstināšana kopīgu problēmu risināšanai;

* sabiedrības stiprināšana;

* kultūras un vēstures mantojuma un tradicionālo prasmju veicināšana un saglabāšana.

Pretendenti tiek aicināti aktīvi iesniegt projektu pieteikumus prioritātē “Sabiedrības stiprināšana”.

Katrā projektā jāpiedalās vismaz vienai organizācijai no Baltkrievijas un vismaz vienai Latvijas vai Lietuvas organizācijai. Projektu pieteikumus sniegt un vēlāk piedalīties projektos var tikai juridiskās personas, kuru darbības mērķis nav peļņas gūšana.

Organizācijām jābūt no šādiem reģioniem:

* Latvijas Latgales un Zemgales reģions;

* Lietuvas Alītas, Viļņas, Kauņas, Utenas un Panevēžas apriņķis;

* Baltkrievijas Grodņas, Vitebskas, Mogiļevas un Minskas apgabals un Minskas pilsēta.

ES finansējums paredzēts 90% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām katram finansējumam izvēlētajam projektam. Partneriem ir jānodrošina līdzfinansējums 10% apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām. ES finansējums vienam projektam var būt no 100 000 līdz 1 200 000 eiro. Projektu ilgums – līdz 24 mēnešiem.

Projektus varēs gatavot un iesniegt līdz 30. maijam. Aicinām potenciālos projektu pieteikumu iesniedzējus piedalīties Apvienotā tehniskā sekretariāta rīkotajos pasākumos un konsultācijās!

Pirmajā un otrajā projektu pieteikumu konkursā ES finansējumam tika atlasīti 46 sadarbības projekti ar kopējo finansējumu aptuveni 27,6 miljoni eiro. Šo projektu mērķis ir radīt nodarbinātības iespējas, risināt kopīgas problēmas ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas jomā, uzlabot vairāku rehabilitācijas pakalpojumu kvalitāti un pieejamību mazaizsargātajām cilvēku grupām, veicināt kultūras un vēsturiskā mantojuma aktīvu un ilgtspējīgu izmantošanu, atjaunojot un pielāgojot tūrisma vajadzībām vairākus kultūras mantojuma objektus trijās valstīs.

Par piešķirto ES finansējumu 22 miljonu eiro apmērā īstenos arī sešus lielus infrastruktūras projektus, uzlabojot transporta infrastruktūru un palielinot triju valstu robežpārejas punktu (t.sk. Silenē un Pāterniekos) caurlaidības spējas, kā arī uzlabojot nelegālo imigrantu un bēgļu uzturēšanās apstākļus un mācību apstākļus izglītības iestādēs Baltkrievijā un Lietuvā.

Kopā 176 organizācijas no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas piedalīsies 52 atbalstīto projektu īstenošanā.

Programmas nacionālā atbildīgā iestāde Latvijā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Plašāku informāciju par programmas projektiem un ES finansējuma iespējām var atrast šeit.

Sagatavojusi Lolita Čepurnaja,

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas programmas

Apvienotā tehniskā sekretariāta Latvijas filiāles informācijas speciāliste