Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Iesniegt projektus Zivju fondā aicinātas arī pašvaldības

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2019. gada 26. aprīļa lēmumu, izsludinājusi projektu iesniegšanas 2019. gada otro kārtu Zivju fonda pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)” no 2. jūnija līdz 31. augustam ar kopējo kārtai pieejamo atbalsta apmēru 135 000 eiro un ievērojot nosacījumu, ka viena projekta iesnieguma vai viena atbalsta pretendenta vairāku iesniegto projektu kopsumma nepārsniedz maksimālo atbalsta apmēru 20 000 eiro, izņemot projektu pieteikumus, ko iesniedz valsts institūcijas, kuru kompetencē saskaņā ar Zvejniecības likumu ir zivju resursu aizsardzība un uzraudzība, kā arī ievērojot šādus nosacījumus:

a) ja projekta iesniedzējs ir pašvaldība, tad pirms projekta iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā attiecīgajai pašvaldībai jāsaņem Valsts vides dienesta vai Dabas aizsardzības pārvaldes (ja projekts tiek īstenots īpaši aizsargājamā dabas teritorijā) atzinums par realizējamā projekta atbilstību projekta īstenošanas mērķim un tajā plānoto izmaksu efektivitāti paredzēto kontroles pasākumu nodrošināšanai, kuru pievieno iesniedzamajam projektam;

b) projektos, kuros paredzēta tehnisko līdzekļu iegāde kontroles nodrošināšanai, tiek noteikts šāds maksimālais Zivju fonda finansējuma atbalsta apmērs (neskaitot projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru, kas netiek ierobežots) vienas tehniskās vienības iegādei:

 1. kvadricikls, sniega motocikls vai cits transporta līdzeklis (tajā skaitā ūdensmotocikls), kura iegādi pieļauj Zivju fonda atbalsta nosacījumi

  

   10 000 eiro

 1. RIB tipa laiva:
 • iekšējiem ūdeņiem
 • jūras ūdeņiem

 

           1500 eiro

           5500 eiro

 1. stiklšķiedras vai alumīnija laiva

           9000 eiro

 1. laivas dzinējs
 • izmantošanai iekšējos ūdeņos
 • izmantošanai jūras ūdeņos

 

           3500 eiro

           5500 eiro

 1. drons ar komplektāciju un apmācības nodrošinājumu

           6000 eiro

 1. tālskatis

450 eiro

 1. nakts redzamības monoklis

           2500 eiro

 1. videokamera ar SD kartēm

400 eiro

 1. termokameras

           3000 eiro

 1. GoPro kameras ar komplektāciju

500 eiro

 1. meža kameras ar komplektāciju

300 eiro

 1. Eholote ar iekšējiem ūdeņiem izmantojamu GPS

           3000 EUR

 1. eholote ar jūras ūdeņiem izmatojamu radiosistēmu

           9000 eiro

 1. rokas GPS ar komplektāciju

600 eiro

UZMANĪBU! Projektu iesniedzējiem jāņem vērā, ka projektos norādītais projekta iesniedzēja konkrētais līdzfinansējuma apmērs un tā izlietojums projektā paredzētiem mērķiem, pabeidzot projektu, jāpierāda ar atbilstošiem finanšu dokumentiem. Ja Lauku atbalsta dienests, pārbaudot iesniegtos dokumentus, konstatēs, ka līdzfinansējums ir bijis mazāks, nekā sākotnēji norādīts projekta pieteikumā, tad Zivju fonda padome izskatīs jautājumu par proporcionālu projektam apstiprinātā Zivju fonda finansējuma samazinājumu.

Projekta iesniegums un pārējie dokumenti jāiesniedz Lauku atbalsta dienestā Rīgā, Republikas laukumā 2, LV-1981, 12. stāvā, 1215. kabinetā (tālr. 67027204). Dokumentus Lauku atbalsta dienestā var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Projekta iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību pieejama Lauku atbalsta dienesta vietnes www.lad.gov.lv sadaļā "Atbalsts zivsaimniecībai”.

Sagatavojis Jānis Ābele,

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta

Zvejas pārvaldības un zivju resursu nodaļas vecākais referents

Foto: Sandra Bērziņa