Reklāmas izvietošanas izcenojumi Latvijas Pašvaldību savienības organizētajos pasākumos no 2017. gada 9. janvāra.

Izvietots reklāmas stends pasākuma laikā

EUR 200 + PVN

Prezentācija pasākuma dalībniekiem līdz 15 minūtēm

EUR 300 + PVN

Izdales materiāli pasākuma dalībniekiem

EUR 100 + PVN

Prezentācijas publikācija LPS interneta vietnē

EUR 50 + PVN

Cita veida reklāmas aktivitātes iespējamas arī savstarpēji vienojoties ar pasākuma organizatoriem.

 

Telpu īre:

Maksa par 3.stāva zāles izmantošanu: (sēdvietu skaits – 20)

20 EUR stundā vai 140 EUR (bez PVN), ja tiek izmantotas tikai telpas;

+ 30 EUR par projektora izmantošanu;

+ 50 EUR par datora un projektora izmantošanu;

+ 60 EUR par vidoekonferenču iekārtas izmantošanu;

+ 100 EUR par video tiešraidi;

Maksa par 4.stāva zāles izmantošanu: (sēdvietu skaits: pie galda – 28, zālē 20; konferenču formātā – 60)

30 EUR stundā vai 200 EUR (bez PVN), ja tiek izmantotas tikai telpas;

+ 40 EUR par projektoru izmantošanu;

+ 60 EUR par datora un projektoru izmantošanu;

+ 20 EUR par radiomikrofona izmantošanu;

+ 60 EUR par vidoekonferenču iekārtas izmantošanu;

+ 100 EUR par video tiešraidi;

+ 120 EUR par stacionārās tulkošanas iekārtas izmantošanu (viens tulka mikrofons + 30 dalībnieki)

+ 100 EUR par tūrisma tulkošanas iekārtas izmantošanu (divi mikrofoni tulkiem, + 20 dalībnieki)

Pašvaldībām savu pasākumu organizēšanai – bez maksas.

Plašāka informācija - lps@lps.lv, mob.tālr.:29446566, tālr.: 67226536