Iepriekšējais
Nākamais

20.kongress

Latvijas Pašvaldību savienības 20.kongress notika 2009.gada 21.augustā Mārupē, novada kultūras namā. Kongress par LPS priekšsēdi atkārtoti ievēlēja Andri Jaunsleini un par viņa vietniekiem apstiprināja: Jelgavas domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu no republikas pilsētu pašvaldībām un Ogres novada domes priekšsēdētāju Edvīnu Bartkeviču no novadu pašvaldībām.

Darba kārtība
LPS Priekšsēža ziņojums
Kongresa protokols
Sapulces protokols
Rezolūcija - Par Krīzes pārvarēšanas programmu
Rezolūcija - Par neatliekamiem pasākumiem izglītībā
Rezolūcija - Par veselības aprūpi kā valsts prioritāti krīzes situācijā
Lēmums - Par galvenajiem virzieniem Latvijas pašvaldību attīstības vadlīniju pilnveidošanā