Iepriekšējais
Nākamais

LPS padomnieces Ināras Dundures dalība Latvijas un Šveices sadarbības programmas sēdē

LPS padomnieces Ināras Dundures dalība Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” Uzraudzības komitejas sēdē