Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Pašvaldību sadarbības tīkla "Dabas aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana" sanāksme

Attēlā: LPS padomniece Sniedze Sproģe sadarbībā ar sadarbības tīkla dalībniekiem apkopo aktuālākās tēmas nākamajām tīkla sanāksmēm

12.aprīlī Pārgaujas novadā, Auciema muižā notika pirmā pašvaldību sadarbības tīkla “Dabas aizsardzība un atkritumu apsaimniekošana” sanāksme. Atjaunotās muižas gaisotne un uzmundrinošie Pārgaujas novada domes priekšsēdētāja Hardija Venta ievadvārdi radīja patīkamu noskaņu un sajūtu, ka ikviens ir gaidīts.

Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece ārējo sakaru jautājumos Ligita Pudža sanāksmes dalībniekiem pastāstīja par pašvaldību sadarbības tīklu būtību un darbības mērķi, kā arī iepriekšējo pieredzi Norvēģijas finanšu instrumenta projektā “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspēju uzlabošana”, kura īstenošanas laikā tika izveidoti un darbību uzsāka pirmie pašvaldību sadarbības tīkli.

Šīs sanāksmes mērķis bija noskaidrot tos pašvaldībām būtiskos jautājumus dabas aizsardzības un atkritumu apsaimniekošanas jomā, kuri turpmāk tiks risināti sadarbības tīkla ietvaros un nepieciešamo apkopojamo datu veidu un apjomu, kā arī vienoties par turpmāko darbības modeli, tādēļ LPS padomnieces -  vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa un lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe iepazīstināja ar iespējamajām tēmām, kas varēja kalpot ierosmei tālākajās diskusijās. Lielāku interesi izraisīja atkritumu apsaimniekošanas jautājumi. Sanāksmes dalībnieki vienojās par sekojošām tēmām, par kurām turpmāk tiks padziļināti diskutēts:

  • dalīto atkritumu savākšanas sistēmas un infrastruktūras attīstība;
  • atkritumu maksas noteikšana;
  • iepirkumu jautājumi.

Savukārt dabas aizsardzības jomā aktuālākie jautājumi ir:

  • kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
  • atbildības, funkciju un finansējuma sadalījums īpaši aizsargājamo dabas teritoriju uzturēšanai un apsaimniekošanai.

Ļoti būtisks jautājums, kas risināms visiem sadarbības tīkla dalībniekiem, ir dabas resursu nodoklis, tā izlietojums un iespējamā šī nodokļa iekasēšanas pārdale starp valsti un pašvaldībām.

Sanāksmes dalībniekus uzrunāja arī AS “Zaļais punkts” direktors Kaspars Zakulis, informējot par organizācijas darbības principiem un sadarbību ar pašvaldībām atkritumu šķirošanas jautājumos.

Tikšanās noslēgumā interesentiem bija iespēja apmeklēt Ungurmuižas parku, kur, veidojot parkveida ainavu telpu un izcērtot pamežu, radīta ne tikai pievilcīga vide, bet vienlaikus arī dzīvotne īpaši aizsargājamam kukainim – lapkoku praulgrauzim, un iepazīties ar Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apstrādes un noglabāšanas vietas – poligona “Daibe” darbību.

Ar prezentācijām varat iepazīties LPS interneta vietnē: http://www.lps.lv/lv/zinas/lps/3604-pasvaldibu-sadarbibas-tikla-dabas-aizsardziba-un-atkritumu-apsaimniekosana-sanaksme.

 

Foto: Elīna Astahovska un Baiba Zvejniece.

 

Sandra Bērziņa,

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos

LPS padomnieces Sandras Bērziņas prezentācija
LPS padomnieces Sniedzes Sproģes prezentācija
LPS padomnieces Ligitas Pudžas prezentācija