Izvēlne
Mudīte Priede

Mudīte Priede

LPS ģenerālsekretāre

Tālrunis: +371-67508532

Mobilais t.: +371-29197601

e-pasts: mudite.priede@lps.lv

Olga Kokāne

Olga Kokāne

Priekšsēža padomniece un padomniece kultūras jautājumos

Tālrunis: +371-67508520

Mobilais t.: +371-29197604

e-pasts: olga.kokane@lps.lv

Māris Pūķis

Māris Pūķis

Vecākais padomnieks

Tālrunis: +371-67508562

Mobilais t.: +371-29197602

e-pasts: maris.pukis@lps.lv

Sanita Šķiltere

Sanita Šķiltere

Padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

(uz nepilnu darba laiku)

Tālrunis: +371-67326633

Mobilais t.: +371-26313528

e-pasts: sanita.skiltere@lps.lv

Lāsma Ūbele

Lāsma Ūbele

Padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos

Tālrunis: +371-67326633

Mobilais t.: +371-29539035

e-pasts: lasma.ubele@lps.lv

Sniedze Sproģe

Sniedze Sproģe

Padomniece lauku attīstības jautājumos

Tālrunis: +371-67508529

Mobilais t.: +371-29457537

e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

Jānis Piešiņš

Jānis Piešiņš

Padomnieks reģionālās attīstības jautājumos

(uz nepilna darba laiku)

Tālrunis: +371-67508538

Mobilais t.: +371-29285721

e-pasts: janis.piesins@lps.lv

Aino Salmiņš

Aino Salmiņš

Padomnieks tehnisko problēmu jautājumos

Tālrunis: +371-67508561

Mobilais t.: +371-29166924

e-pasts: aino.salmins@lps.lv

Ilze Rudzīte

Ilze Rudzīte

Padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Tālrunis: +371-67508531

Mobilais t.: +371-29227966

e-pasts: ilze.rudzite@lps.lv

Gunta Lukstiņa

Gunta Lukstiņa

Padomniece attīstības un plānošanas jautājumos

(uz nepilnu darba laiku)

Tālrunis: +371-67508521

Mobilais t.: +371-29188535

e-pasts: gunta.lukstina@lps.lv

Ivita Peipiņa

Ivita Peipiņa

Padomniece reģionālās attīstības jautājumos

Tālrunis: +371-67508563

Mobilais t.: +371-29197608

e-pasts: ivita.peipina@lps.lv

Andris Akermanis

Andris Akermanis

Padomnieks enerģētikas jautājumos

(Uz nepilnu darba laiku)

Tālrunis: +371-29231240

e-pasts: andris.akermanis@lps.lv

Gunta Klismeta

Gunta Klismeta

Žurnāla "LOGS" redaktore

Tālrunis: +371-67326634

Mobilais t.: +371-29428303

e-pasts: gunta.klismeta@lps.lv

Daina Oliņa

Daina Oliņa

Žurnāla "LOGS" redaktores vietniece

Tālrunis: +371-67508530

Mobilais t.: +371-29130839

e-pasts: daina.olina@lps.lv

Jana Bunkus

Jana Bunkus

Padomniece sabiedrisko attiecību jautājumos

27. un 28. martā atvaļinājumā. Aizvieto Gunta Klismeta

Tālrunis: +371-67508530

Mobilais t.: +371-29170955

e-pasts: Jana.Bunkus@lps.lv

Vineta Reitere

Vineta Reitere

Priekšsēža padomniece juridiskajos jautājumos

Tālrunis: +371-67508537

Mobilais t.: +371-29198629

e-pasts: vineta.reitere@lps.lv

Kristīne Kinča

Kristīne Kinča

Padomniece juridiskajos jautājumos

Tālrunis: +371-67508526

Mobilais t.: +371-26818781

e-pasts: kristine.kinca@lps.lv

Ināra Dundure

Ināra Dundure

Padomniece izglītības, bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos

Tālrunis: +371-67508533

Mobilais t.: +371-26486654

e-pasts: inara.dundure@lps.lv

Elita Kresse

Elita Kresse

Padomniece ārējo sakaru jautājumos

Tālrunis: +371-67508534

Mobilais t.: +371-29123301

e-pasts: elita.kresse@lps.lv

Ligita Pudža

Ligita Pudža

Padomniece ārējo sakaru jautājumos

Tālrunis: +371-67508536

Mobilais t.: +371-29297364

e-pasts: ligita.pudza@lps.lv

Kristīne Kūlīte

Kristīne Kūlīte

Padomniece ārējo sakaru jautājumos

Tālrunis: +371-67508535

Mobilais t.: +371-20238222

e-pasts: kristine.kulite@lps.lv

Daina Dzilna

Daina Dzilna

Iepirkumu speciāliste

(uz nepilnu darba laiku)

Tālrunis: +371-67508524

Mobilais t.: +371-25600889

e-pasts: daina.dzilna@lps.lv

Andra Feldmane

Andra Feldmane

Padomniece uzņēmējdarbības jautājumos

Tālrunis: +371-67508565

Mobilais t.: +371-29423295

e-pasts: andra.feldmane@lps.lv

Olga Dzenovska

Olga Dzenovska

Grāmatvede

Tālrunis: +371-67508567

Mobilais t.: +371-29188418

e-pasts: olga.dzenovska@lps.lv

Guntars Krasovskis

Guntars Krasovskis

Padomnieks informācijas tehnoloģiju jautājumos

Blogs

Tālrunis: +371-67508560

Mobilais t.: +371-29104238

e-pasts: guntars.krasovskis@lps.lv

Guntis Apīnis

Guntis Apīnis

Padomnieks sporta jautājumos, saimnieks, sekretariāta vadītājs

Tālrunis: +371-67508522

Mobilais t.: +371-29197605

e-pasts: guntis.apinis@lps.lv

Zane Začeva

Zane Začeva

Sekretāre, jaunatnes lietu speciāliste

Tālrunis: +371-67508527

Mobilais t.: +371-28674461

e-pasts: zane.zaceva@lps.lv

Nauris Ogorodovs

Nauris Ogorodovs

Tehniskais sekretārs

Tālrunis: +371-67508136

Mobilais t.: +371-28341757

e-pasts: nauris.ogorodovs@lps.lv

Jānis Upenieks

Jānis Upenieks

Sistēmu analītiķis

Tālrunis: +371-67508524

Mobilais t.: +371-25633595

e-pasts: janis.upenieks@lps.lv

Andra Rakšte

Andra Rakšte

Sekretariāta vadītāja vietniece, padomniece novadu darbības jautājumos

Tālrunis: +371-67508523

Mobilais t.: +371-26343430

e-pasts: andra.rakste@lps.lv

Sandra Bērziņa

Sandra Bērziņa

Padomniece vides aizsardzības jautājumos

Tālrunis: +371-67508521

Mobilais t.: +371-26527258

e-pasts: sandra.berzina@lps.lv

Zane Zvaigzne

Zane Zvaigzne

Iepirkumu speciālistes palīdze; padomnieces izglītības, bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos un padomnieces kultūras jautājumos palīdze

Tālrunis: -

Mobilais t.: +371-25702105

e-pasts: zane.zvaigzne@lps.lv