Agita Kaupuža

Agita Kaupuža

LPS padomniece Eiropas Savienības jautājumos, LPS pārstāvniecības Briselē vadītāja

Tālrunis: +32 2 204 0670

Mobilais t.: + 32 492312355; +371 26430728

e-pasts: agita.kaupuza@lps.lv

Pārstāvniecības adrese

Square De Meeûs 1, (4.stāvā)
B-1000, Brisele, Beļģija