Gints Kaminskis

Gints Kaminskis

Finanšu un ekonomikas jautājumu komitejas priekšsēdētājs

LPS priekšsēdis

Tālrunis: 63745141

e-pasts: gints.kaminskis@lps.lv

Ligita Gintere

Ligita Gintere

Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja

Jaunpils novada domes priekšsēdētāja

Tālrunis: 63107069

Mobilais t.: -

e-pasts: ligita.gintere@jaunpils.lv

Guntis Libeks

Guntis Libeks

Veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs

Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs

Tālrunis: 29243332

Mobilais t.: -

e-pasts: guntis.libeks@jaunjelgava.lv

Aivars Okmanis

Aivars Okmanis

Tehnisko problēmu komitejas priekšsēdētājs

Rundāles novada domes priekšsēdētājs

Tālrunis: 63962149

Mobilais t.: -

e-pasts: aivars.okmanis@rundale.lv

Gunārs Kurlovičs

Gunārs Kurlovičs

Tehnisko problēmu komitejas Informātikas jautājumu apakškomitejas vadītājs

Dobeles novada domes izpilddirektora vietnieks

Tālrunis: 63707252

Mobilais t.: 29276573

e-pasts: gunars.kurlovics@dobele.lv

Guntis Gladkins

Guntis Gladkins

Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas priekšsēdētājs

Rūjienas novada domes priekšsēdētājs

Tālrunis: 64263601

e-pasts: guntis.gladkins@rujiena.lv