Andris Jaunsleinis

Andris Jaunsleinis

Finanšu un ekonomikas komitejas priekšsēdētājs

Tālrunis: 67226536

Mobilais t.: -

e-pasts: andris.jaunsleinis@lps.lv

Ligita Gintere

Ligita Gintere

Izglītības un kultūras komitejas priekšsēdētāja

Tālrunis: 63107069

Mobilais t.: -

e-pasts: ligita.gintere@jaunpils.lv

Aivars Lācarus

Aivars Lācarus

Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

Tālrunis: 62323110

Mobilais t.: -

e-pasts: aivars.lacarus@talsi.lv

Gints Kaminskis

Gints Kaminskis

Reģionālās attīstības un sadarbības komitejas priekšsēdētājs

Tālrunis: 63745141

Mobilais t.: -

e-pasts: gints.kaminskis@dome.auce.lv

Aivars Okmanis

Aivars Okmanis

Tehnisko problēmu komitejas priekšsēdētājs

Tālrunis: 63962149

Mobilais t.: -

e-pasts: aivars.okmanis@rundale.lv