Andris Jaunsleinis

Andris Jaunsleinis

Priekšsēdis

Tālrunis: 67226536

e-pasts: andris.jaunsleinis@lps.lv

Andris Rāviņš

Andris Rāviņš

LPS priekšsēža vietnieks no Republikas pilsētām, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs

Tālrunis: 63005522

Mobilais t.: -

e-pasts: dome@jelgava.lv

Gints Kaminskis

Gints Kaminskis

LPS priekšsēža vietnieks no novadu pašvaldībām, Auces novada pašvaldības priekšsēdētājs

Tālrunis: 63745141

Mobilais t.: -

e-pasts: gints.kaminskis@dome.auce.lv

Aivars Lācarus

Aivars Lācarus

Talsu novada pašvaldības priekšsēdētājs

Tālrunis: 62323110

Mobilais t.: -

e-pasts: aivars.lacarus@talsi.lv

Aivars Okmanis

Aivars Okmanis

Rundāles novada pašvaldības priekšsēdētājs

Tālrunis: 63962149

Mobilais t.: -

e-pasts: aivars.okmanis@rundale.lv

Aleksandrs Lielmežs

Aleksandrs Lielmežs

Mālpils novada pašvaldības priekšsēdētājs

Tālrunis: 67970900

Mobilais t.: -

e-pasts: aleksandrs@malpils.lv

Andrejs Ceļapīters

Andrejs Ceļapīters

Madonas novada pašvaldības priekšsēdētājs

Tālrunis: 64860567

Mobilais t.: -

e-pasts: andrejs.celapiters@madona.lv

Andris Kazinovskis

Andris Kazinovskis

Balvu novada pašvaldības priekšsēdētājs

Tālrunis: 64522337

Mobilais t.: -

e-pasts: andris.kazinovskis@balvi.lv

Astrīda Harju

Astrīda Harju

Apes novada pašvaldības priekšsēdētāja

Tālrunis: 64307221

Mobilais t.: -

e-pasts: dome@ape.lv

Dainis Turlais

Dainis Turlais

Rīgas pilsētas domes deputāts

Tālrunis: 67026078

Mobilais t.: -

e-pasts: dainis.turlais@riga.lv

Edvīns Bartkevičs

Edvīns Bartkevičs

Ogres novada pašvaldības deputāts

Tālrunis: 29254358

Mobilais t.: -

e-pasts: edvins.bartkevics@ogresnovads.lv

---

---

---

Tālrunis: ---

Mobilais t.: -

e-pasts: lps@lps.lv

Inga Bērziņa

Inga Bērziņa

Kuldīgas novada pašvaldības priekšsēdētāja

Tālrunis: 63350100

Mobilais t.: -

e-pasts: inga@kuldiga.lv

Janīna Jalinska

Janīna Jalinska

Daugavpils novada pašvaldības priekšsēdētāja

Tālrunis: 65422231

e-pasts: janina.jalinska@dnd.lv

Jānis Baiks

Jānis Baiks

Valmieras pilsētas pašvaldības priekšsēdētājs

Tālrunis: 64207121

Mobilais t.: -

e-pasts: janis.baiks@valmiera.lv

Ligita Gintere

Ligita Gintere

Jaunpils novada pašvaldības priekšsēdētāja

Tālrunis: 63107069

Mobilais t.: -

e-pasts: ligita.gintere@jaunpils.lv

Uldis Kristapsons

Uldis Kristapsons

Pāvilsostas novada pašvaldības priekšsēdētājs

Tālrunis: 63484567

Mobilais t.: -

e-pasts: dome@pavilosta.lv