Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1. attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2. paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3. piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4. rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5. pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA Valdes priekšsēdētājs Uģis Fjodorovs (Madonas novada pašvaldības izpilddirektors)

E-pasts: ugis.fjodorovs@madona.lv

Tālrunis: 28382616

No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

LPIA Valdes sastāvs:

Priekšsēdētājs: Uģis Fjodorovs (Madonas novads, Vidzemes reģions);

Rīga: Rita Logina (izpilddirektora vietniece);

Valstspilsētas: Aldis Ābele (Ventspils);

Valstspilsētas ar novadiem: Evija Voitkāne (Valmieras valstspilsēta un novads), priekšsēdētāja vietniece;

Kurzemes reģions: Kristaps Osis (Saldus novads);

Zemgales reģions: Agris Vilks (Dobeles novads);

Latgales reģions: Sergejs Jakovļevs (Ludzas novads);

Pierīgas reģions: Kristaps Ločs (Mārupes novads), priekšsēdētāja vietnieks.

LPIA sanāksmju videoieraksti pieejami LPS YouTube kanāla LPIA atskaņošanas sarakstā

Iepriekšējais
Nākamais

Par Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas vadītāju ievēlē Madonas novada izpilddirektoru

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) gada sanāksmē piektdien, 10.decembrī, ievēlēta jauna valde un par organizācijas vadītāju uz turpmākajiem četriem gadiem ar balsu vairākumu ievēlēts Madonas novada izpilddirektors Uģis Fjodorovs.

Saskaņā ar apstiprināto LPIA nolikumu valdē darbojas astoņi izpilddirektori vai viņu vietnieki, pārstāvot valstspilsētas, valstspilsētas ar novadiem, Vidzemi, Kurzemi, Zemgali, Latgali un Pierīgu un Rīgu.

Jaunās valdes sastāvs:

Priekšsēdētājs: Uģis Fjodorovs (Madonas novads, Vidzemes reģions);

Rīga: Rita Logina (izpilddirektora vietniece);

Valstspilsētas: Aldis Ābele (Ventspils);

Valstspilsētas ar novadiem: Evija Voitkāne (Valmieras valstspilsēta un novads);

Kurzemes reģions: Kristaps Osis (Saldus novads);

Zemgales reģions: Agris Vilks (Dobeles novads);

Latgales reģions: Sergejs Jakovļevs (Ludzas novads);

Pierīgas reģions: Kristaps Ločs (Mārupes novads).

Uzrunājot sanāksmes dalībniekus, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Gints Kaminskis uzsvēra izpilddirektoru lomu pašvaldības attīstībā un pieņemto lēmumu praktiskā ieviešanā. Vienlaikus viņš aicināja risināt jautājumu, kā nodrošināt, lai nākotnē pēc pašvaldību vēlēšanām nenotiktu kavēšanās ar jaunu izpilddirektoru iecelšanu, kā tas bija vērojams šajā gadā. Būtiska ir arī pašvaldības divu svarīgāko amatpersonu - izpilddirektora un priekšsēdētāja savstarpējā sadarbība.

"Ja sadarbība starp izpilddirektoru un pašvaldības priekšsēdētāju ir veiksmīga un abpusēji saprotoša, tad pašvaldībai panākumi un attīstība ir garantēta. Arī savstarpējā komunikācija ir ļoti svarīga, jo tā var straujāk virzīties uz priekšu un pieņemt svarīgus lēmumus," pauda LPS priekšsēdis.

Gada sanāksmē par LPIA darbu iepriekšējos četros gados atskaitījās organizācijas līdzšinējais vadītājs Ivo Virsis, uzsverot savstarpējās pieredzes apmaiņas nozīmi problēmjautājumu risināšanā. “Reformas ir vajadzīgas un tās virza mūsu uz priekšu. Mēs esam profesionāļi un tiksim galā arī ar nākamajām reformām,” uzsvēra I. Virsis.

Pārņemot valdes priekšsēdētāja pienākumus, Uģis Fjodorovs atzina, ka pašreizējos pandēmijas apstākļos strādāt ir visai sarežģīti, tomēr pauda apņēmību turpināt iepriekšējā vadītāja sāktās iniciatīvas.

LPIA gada sanāksmē apstiprināti grozījumi nolikumā, kā arī nākamā gada budžets.

 

Gada sanāksmes protokols