Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Eiropas Reģionu komiteja (RK) ir Eiropas Savienības (ES) padomdevēja struktūra, kurā darbojas vēlēti reģionālo un vietējo pašvaldību pārstāvji no 27 ES dalībvalstīm. RK tie pauž viedokli par ES tiesību aktiem, kuri tieši ietekmē vietējās un reģionālās pašvaldības.

Reģionu komitejas locekļi: 329 no 27 ES dalībvalstīm.
Dibināšanas gads: 1994.
Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija).

Ko dara Eiropas Reģionu komiteja?
RK ļauj vietējām un reģionālajām pašvaldībām iesaistīties ES tiesību aktu izstrādē un nodrošina, ka tiek ievērotas pašvaldību vajadzības un nostāja.

  • Eiropas Komisijai, ES Padomei un Eiropas Parlamentam jāapspriežas ar RK, izstrādājot tiesību aktus jomās, kas ietekmē vietējo un reģionālo pārvaldību, piemēram, veselība, izglītība, nodarbinātība, sociālā politika, ekonomika un sociālā kohēzija, transports, enerģētika un klimata pārmaiņas.
  • Ja tas netiek darīts, RK var vērsties ES Tiesā.
  • Pēc likumdošanas priekšlikuma saņemšanas RK sagatavo un pieņem atzinumu un iesniedz to attiecīgajām ES iestādēm.
  • RK sniedz atzinumus arī pēc savas iniciatīvas.

Sastāvs
Eiropas Reģionu komitejas locekļi ir vēlēti vietējo un reģionālo pašvaldību politiķi. Katra valsts pēc savas izvēles izvirza komitejas locekļus, kurus ES Padome ieceļ amatā uz pieciem gadiem ar iespēju šo termiņu pagarināt. Locekļu skaits no katras valsts ir atkarīgs no attiecīgās valsts iedzīvotāju skaita.

Detalizēta Informācija par RK pieejama šajā tīmekļa vietnē.

Kopš Latvijas iestāšanās ES 2004.gadā Latvijas pārstāvjiem Eiropas Reģionu komitejā ir pastāvīgo locekļu statuss.

Latvijas delegācija

Delegācijas vadītājs - Gints Kaminskis.

LOCEKĻI

VĀRDS, UZVĀRDS

PAŠVALDĪBA

POLITISKĀ GRUPA

Inga BĒRZIŅA

Kuldīgas novada dome

Renew Europe

Gints KAMINSKIS

Auces novada dome

Renew Europe

Aivars OKMANIS

Rundāles novada dome

Renew Europe

Leonīds SALCEVIČS

Jēkabpils pilsētas dome

Renew Europe

Dainis TURLAIS 

Rīgas pilsētas dome

Renew Europe

Hardijs VENTS

Pārgaujas novada dome

Renew Europe

Jānis VĪTOLIŅŠ

Ventspils pilsētas dome

Renew Europe

 

LOCEKĻU AIZSTĀJĒJI

VĀRDS, UZVĀRDS

PAŠVALDĪBA

 

Gunārs ANSIŅŠ

Liepājas pilsētas dome

Renew Europe

Jānis BAIKS

Valmieras pilsētas dome

Renew Europe

Raimonds ČUDARS

Salaspils novada dome

Renew Europe

Sergejs MAKSIMOVS

Viļakas novada dome

Renew Europe

Māris SPRINDŽUKS

Ādažu novada dome

 

Olga VEIDIŅA

Rīgas pilsētas dome

PES

Māris ZUSTS

Saldus novada dome

Renew Europe

Renew Europe: Eiropas liberāļu un demokrātu apvienība

PES: Eiropas Sociālistu partija

Latvijā notikušie nozīmīgākie Eiropas Reģionu komitejas pasākumi, popularizējot Latvijas pašvaldību labās prakses pieredzi: RK Biroja sēde (Rīga, 2015), RK Teritoriālās kohēzijas politikas sēde (Rīga, 2015), diskusija par Latvijas iespējām apgūt Eiropas Drošības fonda līdzekļus (Rīga, 2018), RK Eiropas Liberāļu un demokrātu apvienības RK seminārs par drošības jautājumiem (Rīga, Ādaži, 2018).

Latvijas delegācijas RK sagatavotie politiskie atzinumi: