Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Biedrības "Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība" darbības pamatmērķis ir veicināt sociālā darba un sociālo pakalpojumu attīstību un sekmēt sociālo labklājību:

 • pārstāvēt Biedrības un tās biedru intereses un aizstāvēt to tiesības pašvaldību un valsts institūcijās;
 • formulēt kopīgu viedokli un pārstāvēt to pašvaldību un valsts institūcijās;
 • sekmēt Biedrības biedru profesionālo izaugsmi;
 • nodrošināt pakalpojumus un informāciju Biedrības biedriem, lai uzturētu pastāvīgus kontaktus starp tiem un koordinētu viņu intereses;
 • veicināt un sekmēt informācijas, pieredzes un labas prakses apmaiņu starp Biedrības biedriem, sadarbību ar sociālās jomas speciālistiem un to organizācijām ārzemēs;
 • veicināt Biedru sociālo aizsardzību;
 • izstrādāt priekšlikumus sociālo dienestu darba uzlabošanai;
 • organizēt seminārus, lekcijas, pieredzes apmaiņu un cita veida apmācības;
 • organizēt labdarības veicināšanas pasākumus;
 • sadarboties ar citām biedrībām, nodibinājumiem, fiziskām un juridiskām personām, kas sekmē vai ieinteresētas Biedrības mērķu sasniegšanā;
 • veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu Biedrības mērķus. 

 

 
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
 
Iveta Sietiņsone
Cēsu novada p/a "Sociālais dienests" direktore
sdvaditaju.apvieniba@gmail.com
 
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIECES
 
Ina Balgalve
Tukuma novada p/a "Tukuma novada sociālais dienests" direktore
ina.balgalve@tukums.lv 
Ina Behmane 
Saldus novada p/a "Sociālais dienests" direktore
ina.behmane@saldus.lv
 
VALDES LOCEKĻI
 
Jānis Antaņevičs
Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājs
janis.antanevics@gulbene.lv
Ilze Āna
Jelgavas novada sociālā dienesta vadītāja
ilze.ana@jelgavasnovads.lv
Gunta Gumbina
Salaspils novada sociālā dienesta vadītāja
gunta.gumbina@salaspils.lv
Anna Jegorova
Daugavpils novada Sociālā dienesta vadītāja
soc@dnd.lv
Maira Baumane Alsungas novada Sociālā dienesta vadītāja socialie@alsunga.lv
Silvija Strankale Rēzeknes novada Sociālā dienesta vadītāja Silvija.strankale@rezeknesnovads.lv
Inese Lībere
Lubānas novada sociālā dienesta direktore
lubanasvsac@lubana.lv
Inta Rudbaha Ventspils novada Sociālā dienesta vadītāja Inta.Rudbaha@ventspilnd.lv
Ervins Alksnis Rīgas Sociālā dienesta vadītājs Ervins.Alksnis@riga.lv
Ina Jankeviča Vecumnieku novada Sociālā dienesta vadītāja ina.jankevica@vecumnieki.lv
Lauris Pastars  Preiļu novada Sociālā dienesta vadītājs Lauris.Pastars@preili.lv
Ilmārs Matvejs Auces novada Sociālā dienesta vadītājs Ilmars.Matvejs@soc.auce.lv