Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Eiropas Padomes (EP) Vietējo un reģionālo pašvaldību kongress (The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe (CLRAE)) ir viena no EP institūcijām līdzās Ministru Padomei (Komitejai) un Parlamentārajai Asamblejai.  Kongress darbojas kā konsultatīva EP institūcija, kas izveidota 1994. gada 14. janvārī, pārveidojot tā priekšteci – Eiropas Padomes Vietējo un reģionālo varu pastāvīgo konferenci. Kongresam bija būtiska loma visaugstākā juridiskā spēka starptautiskā likuma Eiropas Vietējo pašvaldību hartas sagatavošanā un pieņemšanā.
 
Kongresa galvenie uzdevumi šobrīd ir:
  • dot iespēju pašvaldību politiķiem diskutēt par kopīgām problēmām, apspriest esošo pieredzi un izteikt savus priekšlikumus valdībām;
  • pārstāvēt Eiropas vietējo pašvaldību un reģionu viedokli Eiropas Padomē;
  • būt padomdevējam Ministru Komitejai un Parlamentārajai Asamblejai par visiem Eiropas vietējās un reģionālas politikas aspektiem;
  • cieši sadarboties ar pašvaldību nacionālajām un starptautiskajām organizācijām;
  • organizēt dažādus pasākumus, lai iesaistītu pēc iespējas lielāku iedzīvotāju daļu demokrātijas veidošanas procesos;
  • gatavot ziņojumus par Eiropas Vietējo pašvaldību hartas principu ieviešanu EP dalībvalstīs, regulāri sekojot vietējās demokrātijas attīstības procesiem;
  • praktiski palīdzēt jaunajām dalībvalstīm, veidojot efektīvas vietējās un reģionālās pašvaldības
Latvijas Pašvaldību savienībai sadarbība sākās ar CLRAE priekšteci – pastāvīgo konferenci, kuras sanāksmēs Latvijas pašvaldību pārstāvji ieguva novērotāja statusu. Kongresa pirmajā plenārsēdē 1995. gadā Latvijas pašvaldību pārstāvji piedalījās jau pilntiesīgu dalībnieku statusā, jo Latvija jau bija iestājusies Eiropas Padomē.
 
Kongresa delegātiem ir jābūt EP dalībvalstu vietējo pašvaldību vai reģionu vēlētiem deputātiem. Kongresa plenārsēdes notiek divas reizes gadā.
 
Latvijas delegācija
Pārstāvis Aizvietotājs

LPS priekšsēdis un Dobeles novada domes deputāts
Gints Kaminskis

Valkas novada domes deputāts
Vents Armands Krauklis

Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš

Rēzeknes valstspilsētas domes priekšsēdētājs
Aleksandrs Bartaševičs

Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece
Ināra Silicka

Ropažu novada domes priekšsēdētāja Vita Paulāne