Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība dibināta 2004. gadā, apvienojot Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes vietējās pašvaldības. Apvienības sastāvā ir 10 pašvaldības, kas visas ir LPS biedri. LPPA mērķis ir apvienot visas piekrastes vietējā līmeņa pašvaldības kopīgu problēmu risināšanai un savu interešu aizstāvēšanai valsts līmenī. 

Kontakti un vadība:
LPPA priekšsēdis Dagnis Straubergs (Limbažu novada domes priekšsēdētājs)
e-pasts: dagnis.straubergs@limbazi.lv
Tālrunis: 29222757

No LPS puses LPPA darbu koordinē padomniece Sandra Bērziņa
e-pasts: sandra.berzina@lps.lv
tālrunis: 67226536

Iepriekšējais
Nākamais

Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes sēde

21. martā Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) Valdes sēdē LPS padomniece Gunta Lukstiņa informēja par LPS sagatavoto un Latvijas Vides aizsardzības fondā iesniegto nacionālās nozīmes projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”.

Sekojoši, sēdē piedaloties Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) ģenerāldirektoram Jurim Jātniekam, tika pārrunāti jautājumi par jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu DAP pārvaldībā nodotajās piekrastes joslas daļās (nacionālo parku un dabas liegumu piekrastes joslās), sadarbību ar pašvaldībām un korektu attieksmi vienam pret otru. Sēdes dalībnieki vienojās par pilotpraksi šāgada sezonā – to, ka DAP un tās pašvaldības, kas projekta gaitā paredzējušas veikt pasākumus visas piekrastes garumā pašvaldības administratīvajās robežās (t.sk. arī DAP pārvaldības teritorijās), slēgs savstarpējus sadarbības līgumus. LPPA Valde lēma šo 2018. gada sezonas pilotpraksi izvērtēt sezonas beigās.

G. Lukstiņa informēja Valdi par LPS prasībām valsts institūcijām ievērot Civillikumu – pludmales piederību valstij līdz augstākajai bangai, tā to attēlot nekustamo īpašumu valsts kadastra informācijas sistēmā, veicot regulāru jūras piekrastes joslas aktualizāciju, un attiecīgi papildināt šobrīd sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi”. Valde nolēma atbalstīt LPS izteiktās prasības.

LPS padomniece Sandra Bērziņa norādīja uz izsludinātajiem grozījumiem Aizsargjoslu likumā un vērsa Valdes locekļu uzmanību uz diskutablajiem jautājumiem, t.sk. uz ieceri atļaut ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pārvietoties, apstāties un stāvēt uz dabīgām brauktuvēm krasta kāpas aizsargjoslā. Valde pieņēma lēmumu neatbalstīt šo ieceri, pamatojot to ar pastiprinātu piekrastes joslas izbraukāšanas risku. Vienlaikus Valde pauda atbalstu grozījumu redakcijai, kas paredz iespēju krasta kāpu aizsargjoslā veikt pašvaldību ceļu vai māju ceļu būvniecību, lai nodrošinātu piekļuvi pie likumīgi uzbūvētām dzīvojamām ēkām, ja nepastāv citas piekļuves iespējas, kā arī veikt nobrauktuvju pludmalē būvniecību.

S. Bērziņa arī iepazīstināja ar biedrības “Latvijas Zaļā kustība” projektu 28. maijā rīkot jūras piekrastes sakopšanas talku, iesaistot Nacionālos bruņotos spēkus un Zemessardzi, kā arī 8. septembrī organizēt priežu stādīšanas talku piekrastē. Šādas talkas Latvijas Zaļā kustība iecerējusi rīkot ik gadu maija pēdējā un septembra pirmajā sestdienā.

Sēdes noslēgumā tika skatīti grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumā attiecībā uz piekrastes ciemiem, aktualizēja jautājumu par piekrastē izskalotajiem roņiem, kā arī Valde nolēma apvienības sapulci rīkot rudenī.

Gunta Lukstiņa,

LPS padomniece attīstības un plānošanas jautājumos

Foto: Sandra Bērziņa