Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība dibināta 2004. gadā, apvienojot Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes vietējās pašvaldības. Apvienības sastāvā ir 16 pašvaldības, kas visas ir LPS biedri. LPPA mērķis ir apvienot visas piekrastes vietējā līmeņa pašvaldības kopīgu problēmu risināšanai un savu interešu aizstāvēšanai valsts līmenī. 

Kontakti un vadība:
LPPA priekšsēdis Dagnis Straubergs (Salacgrīvas novada domes priekšsēdētājs)
e-pasts: dome@salacgriva.lv; dagnis.straubergs@salacgriva.lv
Tālrunis: 64071973

No LPS puses LPPA darbu koordinē padomniece Sandra Bērziņa
e-pasts: sandra.berzina@lps.lv
tālrunis: 67226536

Iepriekšējais
Nākamais

Sākusies piekrastes apsaimniekošanas projekta 2019. gada sezona

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) kā projekta vadošais partneris ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām – sadarbības partneriem uzsākusi nacionālas nozīmes projektu "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana". Projekts tiek īstenots Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) valsts budžeta apakšprogrammā "Vides aizsardzības projekti” no 2019. gada 1. maija līdz 1. novembrim.

Projekta mērķis ir apsaimniekot jūras piekrastes joslu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti gan iedzīvotājiem, gan atpūtniekiem un tūristiem un kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, kā arī veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Katra piekrastes pašvaldība vai tās institūcija veiks savā apakšprojektā paredzētās aktivitātes, kas ietver gan atpūtnieku atstāto un no jūras izskaloto atkritumu savākšanu un utilizēšanu, pludmaļu uzturēšanu un uzlabošanu intensīvi apmeklētajās pludmalēs, gan no jūras izskaloto mirušo dzīvnieku (visbiežāk roņu) savākšanu, gan tualešu kopšanu, peldvietu labiekārtošanu un pludmales pieejamības uzlabošanu – koka gājēju laipu ierīkošanu, jaunu pārģērbšanās kabīņu uzstādīšanu, tualešu atjaunošanu un jaunu izvietošanu, solu un atkritumu urnu uzstādīšanu, informatīvo zīmju izvietošanu un citus pludmales labiekārtošanas darbus.

Projekta realizācijas rezultātā jūras piekrastes joslā tiks nodrošināti apstākļi drošai atpūtai sakoptā vidē, būs pieaugusi cilvēku apmierinātība ar piekrastes pieejamību, labiekārtojumu, drošību un sanitāro prasību nodrošinājumu, būs pieaugusi atpūtnieku informētība un veicināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanās.

Gunta Lukstiņa,

LPS padomniece

 

Staldzenes pludmalē izbūvēs laipu

Šopavasar Venstpilī sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību tika sagatavots projekts, kurā Baltijas jūras piekrastes pašvaldības kopā piedalās nacionālas nozīmes projekta īstenošanā.

Pateicoties LPS un tās ietvaros darbojošās Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) aktivitātēm, tika panākta vienošanās par atbalsta piešķiršanu no Latvijas Vides aizsardzības fonda nacionālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošanai 2019. gadā.

Ventspils pašvaldība šajā projektā piedalās kā LPS sadarbības partneris ar iespējamo atbalstu līdz 6556,00 eiro.  Šajā projektā plānots veikt pieejas līdz Staldzenes pludmalei koka celiņa nomaiņu no automašīnu stāvlaukuma līdz stāvkrastam. Celiņu nepieciešams atjaunot, to izgatavojot no jauna. Jaunajam koka celiņam tiks saglabāts līdzšinējais platums – 2,4 metri, un tā kopējais garums būs 78 m.

Par projekta ieviešanu ar LPS noslēgts sadarbības līgums, un tuvākajā laikā tiks uzsākta projekta īstenošana. Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” cenu aptaujas kārtībā izvēlējusies firmu, kas drīzumā uzsāks jauna koka celiņa izgatavošanu. Darbus plānots veikt līdz 28. jūnijam.

Sagatavojusi Sigita Znotiņa,

Ventspils pašvaldības p/i “Komunālā pārvalde” sabiedrisko attiecību speciāliste