Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība dibināta 2004. gadā, apvienojot Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes vietējās pašvaldības. Apvienības sastāvā ir 10 pašvaldības, kas visas ir LPS biedri. LPPA mērķis ir apvienot visas piekrastes vietējā līmeņa pašvaldības kopīgu problēmu risināšanai un savu interešu aizstāvēšanai valsts līmenī. 

Kontakti un vadība:
LPPA priekšsēdis Dagnis Straubergs (Limbažu novada domes priekšsēdētājs)
e-pasts: dagnis.straubergs@limbazi.lv
Tālrunis: 29222757

No LPS puses LPPA darbu koordinē padomniece Sandra Bērziņa
e-pasts: sandra.berzina@lps.lv
tālrunis: 67226536

Iepriekšējais
Nākamais

Piekrastes pašvaldību apvienības Valdes sēde

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienības (LPPA) Valdes sēde notika 17. janvārī, un tās darba kārtībā bija vairāki jautājumi.

Pirmie divi saistīti ar nacionālas nozīmes projektu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” (turpmāk – piekrastes projekts) – gan par 2019. gada projekta rezultātiem, gan par projekta īstenošanu 2020. gadā.

Valde atzīmēja piekrastes projekta lietderību un apsprieda pašvaldību dalību tajā šogad, finanšu atbalsta sadalījumu un projekta saturisko tvērumu, balstoties uz iepriekšējo gadu pieredzi projekta īstenošanā, un nolēma, ka:

* piekrastes projekta sadarbības partneris no katras piekrastes pašvaldības ir tikai viens – pašvaldība;

* pēc piekrastes projekta pirmā posma rezultātiem secināms, ka gadījumos, kad projekta sadarbības partneris neizpilda paredzēto vai tiek kavēti termiņi, jāveic projekta finanšu pārdale tā, lai galarezultātā piekrastes projektā apgūtu visus projektam paredzētos līdzekļus;

* atbalstāma 2018. un 2019. gada prakse – piekrastes projektā pieteikt un veikt pludmales apsaimniekošanu gan pašvaldību, gan Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) turējuma teritorijās nacionālajos parkos un dabas liegumos. Tām pašvaldībām, kuras projektā paredzējušas veikt pasākumus DAP pārvaldībā nodotajās teritorijās, slēgt ar DAP sadarbības līgumus, kā arī uz nākamo Valdes sēdi sarunai par šo un citiem dabas pārvaldības jautājumiem piekrastē uzaicināt DAP jauno ģenerāldirektoru Andreju Svilānu;

* noteikt piekrastes projekta atbalstāmās aktivitātes ar primāro uzsvaru – apsaimniekošana, sekundāri – infrastruktūras izveide pludmalē;

* apstiprināt piekrastes projekta pieteikuma sagatavošanas laika grafiku, nosakot projekta iesniegšanu Latvijas Vides aizsardzības fondam 28. februārī.

Nākamie jautājumi bija par pašreizējām un turpmākajām piekrastes aktualitātēm, tajā skaitā Valde tika iepazīstināta ar ES fondu specifiskajā atbalsta mērķī “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” (SAM 5.5.1.) jau īstenoto, piemēram, Vērgales muižas atjaunošanu Pāvilostas novadā, izveidoto Ālandes upes atpūtas kompleksu Grobiņas novadā, ierīkoto infrastruktūru Ventspilī, atjaunoto ēku “Pastnieki” Kolkā, estrādēm Mērsragā, Rojā un Jūrmalā, uzbūvēto Vecgaujas tiltiņu Carnikavā, kā arī daudziem citiem jau īstenotajiem projektiem un objektiem, kurus plānots pabeigt 2020. gadā.

Valde tika informēta par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto un šobrīd ministrijas iekšienē saskaņošanā esošo Piekrastes publiskās infrastruktūras tematiskā plānojuma īstenošanas starpnovērtējuma projektu, par pērn veiktajiem nozīmīgiem pētījumiem – “Baltijas jūras piekrastes apmeklējuma un tā radītās slodzes uz vidi izvērtējums un piekrastes publiskās infrastruktūras apsekojums” un “Jūras augstākā banga un priekšlikumi izmaiņām normatīvajā regulējumā”, kā arī par vairākos piekrastes projektos paveikto un šajā sezonā gaidāmajām aktivitātēm.

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos Sandra Bērziņa informēja par Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu, piekrastes pašvaldību lomu tā īstenošanā un iespējamiem finanšu avotiem.

Sēdes noslēgumā Valde lēma nākamo piekrastes pašvaldību sanāksmi rīkot oktobrī paralēli VARAM piekrastes konferencei par SAM 5.5.1. ieviešanu.

Gunta Lukstiņa,

LPS padomniece attīstības un plānošanas jautājumos,

LPPA sekretāre

Piekrastes projekta īstenošana, S.Bērziņas prezentācija
Piekrastes aktualitātes, G.Lukstiņas prezentācija
Klimats un piekrastes pašvaldību loma, S.Bērziņas prezentācija