Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Piekrastes pašvaldību apvienība dibināta 2004. gadā, apvienojot Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes vietējās pašvaldības. Apvienības sastāvā ir 10 pašvaldības, kas visas ir LPS biedri. LPPA mērķis ir apvienot visas piekrastes vietējā līmeņa pašvaldības kopīgu problēmu risināšanai un savu interešu aizstāvēšanai valsts līmenī. 

Kontakti un vadība:
LPPA priekšsēdis Dagnis Straubergs (Limbažu novada domes priekšsēdētājs)
e-pasts: dagnis.straubergs@limbazi.lv
Tālrunis: 29222757

No LPS puses LPPA darbu koordinē padomniece Sandra Bērziņa
e-pasts: sandra.berzina@lps.lv
tālrunis: 67226536

Iepriekšējais
Nākamais

Sākusies projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” trešā sezona

Līdz ar pavasara iestāšanos sākusies nacionālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” (reģ. nr. 1-08/2/2020) trešā sezona. Šo projektu īsteno Latvijas Pašvaldību savienība kā projekta vadošais partneris ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām – sadarbības partneriem. Projekts tiek realizēts Latvijas Vides aizsardzības fonda valsts budžeta apakšprogrammā “Vides aizsardzības projekti” no 2020. gada 1. maija līdz 2020. gada 31. oktobrim.

Projekta mērķis ir īstenot jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem, kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Katra piekrastes pašvaldība vai tās institūcija savas pašvaldības teritorijā veiks aktivitātes projekta mērķa sasniegšanai. Šogad plānots veikt aktivitātes četros virzienos:

1. Pludmales apsaimniekošana:

* atkritumu, t. sk. mirušo dzīvnieku savākšana un utilizēšana,

* pludmales irdināšana, atbrīvošana no niedrēm un krūmiem, t. sk. pļaušana,

* tualešu asenizācija un uzturēšana;

2. Peldvietu labiekārtošana:

* pārģērbšanās kabīņu iegāde un uzstādīšana,

* solu izgatavošana un uzstādīšana,

* āra trenažieru iegāde un uzstādīšana,

* elektronisko informatīvo displeju iegāde un uzstādīšana,

* atkritumu tvertņu iegāde (izgatavošana) un uzstādīšana,

* informatīvā stenda uzstādīšana;

3. Piekļuves nodrošināšana pludmalei:

* laipu, noeju izbūve;

4. Piekrastes bioloģiskās daudzveidības saglabāšana:

* biotehnisko pasākumu veikšana pelēkās kāpas un piejūras zālāju biotopu kvalitātes uzlabošanai.

Projekta realizācijas rezultātā jūras piekrastes joslā tiks nodrošināti apstākļi drošai atpūtai sakoptā vidē, būs pieaugusi cilvēku apmierinātība ar piekrastes pieejamību, labiekārtojumu, drošību un sanitāro prasību nodrošinājumu, būs pieaugusi atpūtnieku informētība un veicināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanās.

Sandra Bērziņa,

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos