Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Apvienība “Sabiedrība ar dvēseli” darbojas, lai iedzīvotājiem un to apvienībām palīdzētu īstenot ieceres un paveikt nelielus projektus pašu spēkiem. Tas ir atbalsts nevalstiskajām organizācijām vai nereģistrētām iedzīvotāju grupām. Iedzīvotāji raksta projektus, žūrija tos izvērtē, un atbalstītie projekti saņem pašvaldības līdzfinansējumu, lai biedrība vai iedzīvotāju grupa savu ideju varētu īstenot, dodot  savu ieguldījumu sabiedrībai un apkārtējai videi.

Pašvaldību apvienības "Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” valde
Edvīns Bartkevičs, valdes priekšsēdētājs, edvins.bartkevics@lps.lv, 29254358
Cilda Purgale, valdes priekšsēdētāja vietniece, Beverīnas novads, pašvaldības domes deputāte, cilda.purgale@gmail.com, 29473182
Ilze Kreišmane, KNHM, kdc@latnet.lv, 29479361
Niko Opdams, KNHM, nicoopdam@inbox.lv; 28396058
 
Reģionālie koordinatori:

Zemgale
Alīna Žukauska, Vecumnieku novads, Projektu koordinatore, alina.zukauska@vecumnieki.lv, 63920596

Kurzeme
 

Latgale
Uldis Skreivers, Līvānu novads, pašvaldības izpilddirektors,uldis.skreivers@livani.lv, 29425922

Indra Upeniece, Līvānu novads, sabiedrisko attiecību speciāliste, indra.upeniece@livani.lv, 26199191

Vidzeme
Evija Zurģe, Raunas novads, pašvaldības domes priekšsēdētāja,evija.zurge@inbox.lv, 22016948

Rīgas reģions
Karīna Miķelsone, Ādažu novads, Attīstības un investīciju daļas vadītāja Vietniece, karina.mikelsone@adazi.lv, 28334197
Inga Pērkone, Ādāzu novads, Attīstības un investīciju daļas projektu vadītāja, inga.perkone@adazi.lv

Iepriekšējais
Nākamais

“Sabiedrības ar dvēseli–Latvija” gada pasākums Ādažos

Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli–Latvija” (SDL) noslēguma pasākumā 10. martā Ādažu novada Kultūras centrā tika prezentēti trīs labākie projekti no katra reģiona – Vidzemes, Latgales, Kurzemes, Zemgales un Pierīgas – un sumināti to īstenotāji.

Pasākuma apmeklētājus ar skaistiem muzikāliem priekšnesumiem priecēja trīs Ādažu novada mākslinieku kolektīvi: tradīciju kopa “Ābols”, jauktais koris “Saknes” un jauniešu koris “Mundus”.

Konkursa noslēguma pasākumā klātesošie uzklausīja 15 projektu stāstus un piedalījās balsojumā par savu simpātiju, kā arī noskaidroja, kurš no 528 konkursā “Sabiedrība ar dvēseli” visā Latvijā īstenotajiem projektiem 2017. gadā atzīts par visvislabāko. Šoreiz uzvarētāja gods pienācās Cēsu novadā īstenotajam projektam “Viestura un Turaidas ielu Cēsīs pagalmu labiekārtošana – bērnu laukums”, ko realizējusi SIA “CDzP”.

Svinīgajā pasākumā Ādažos tika nosaukti trīs labākie projekti katrā no pieciem Latvijas reģioniem.

Kurzemes reģionā par labākajiem atzīti:

1. “Volzbaha bērnu kalniņa drošības un apmeklētāju plūsmas ērtību uzlabošanas aprīkojuma elementi” Vaiņodes novadā;

2. “Almāles ciema kapsētas zvanu torņa sakopšana un pilnveidošana” Alsungas novadā;

3. "Otra iespēja” Skrundas novadā.

Uzvarētāji Latgales reģionā:

1. “Jauniešu istabas iekārtojums Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā” Krāslavas novadā;

2. "Materiāltehniskās bāzes radīšana un piemērotu apstākļu radīšana ielas kaķu pagaidu uzturēšanās mītnē” Līvānu novadā;

3. “Vaco sāta” Riebiņu novadā.

Par labākajiem Rīgas reģionā atzīti:

1.  “Dzīvo sapņu dārzs. Daba un Dzīvība tuvplānā!” Ādažu novadā;

2. Pieturvietas “Meņģele” atjaunošana” Ogres novadā;

3. “Radām novadam” Jaunpils novadā.

Vidzemes reģionā īpaši atzīmēti:

1. “Viestura un Turaidas ielu Cēsīs pagalmu labiekārtošana – bērnu laukums” Cēsu novadā;

2. “3 saujas kino” Līgatnes novadā;

3. “Trijdekšņu izgatavošana novada mākslas kolektīviem” Pārgaujas novadā.

Zemgales reģionā uzteiktie projekti:

1. “Audz vesels!” Rundāles novadā;

2. “Misas tirgus laukuma labiekārtošana” Vecumnieku novadā;

3. “Pāces tiltiņa atjaunošana” Bauskas novadā.

Uzziņai: Konkurss “Sabiedrība ar dvēseli” tika uzsākts kā Nīderlandes fonda KNHM (saīsinājums no fonda nosaukuma “Koninklijke Nederlandsche Heiderlandshe Heidemaatschappij”) iniciatīva, lai sniegtu iedzīvotājiem iespēju izstrādāt un pašiem īstenot savus projektus.

Konkurss “Sabiedrība ar dvēseli” tika aizsākts 1978. gadā Nīderlandē, un tikai 90. gados KNHM paplašināja savu darbību uz ārpusi, pārsvarā centrālajā un austrumu Eiropā. Latvijā fonds uzsāka darboties 2003.-2004. gadā. 2014. gads bija pēdējais, kad Nīderlandes fonds sadarbībā ar partneriem (pašvaldībām, biedrībām) organizēja šo konkursu. Deviņu gadu laikā, kopš KNHM finansiāli atbalstīja iedzīvotāju iniciatīvas Latvijā, tika īstenots vairāk nekā 1300 dažādu projektu aptuveni 30 pašvaldībās.

Lai turpinātu veiksmīgi iesākto un iedzīvotājiem sniegtu iespēju saņemt finansējumu savu ideju īstenošanai arī turpmāk, 2014. gadā “Sabiedrības ar dvēseli” programmas vadību pārņēma Latvijas Pašvaldību savienības struktūrvienība – “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”. Šobrīd pašvaldību apvienībā apvienojušās 53 Latvijas pašvaldības. Tās atbalsta sabiedrības iniciatīvas, īsteno savās teritorijās konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” (vai konkursu ar citādāku nosaukumu). Konkursā iedzīvotāji raksta projektus, pašvaldībās izveidotās žūrija tos izvērtē, un atbalstītie projekti saņem pašvaldības līdzfinansējumu, lai biedrība vai iedzīvotāju grupa savu ideju varētu īstenot, dodot ieguldījumu sabiedrībai un apkārtējai videi.

Inga Pērkone,

Ādažu novada domes projektu vadītāja

Foto: Gundars Kaminskis