Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 23.–29.09. (2019)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi deviņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Septiņi no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-867 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija noteikumos nr. 512 “Azartspēļu un izložu organizēšanas un uzturēšanas uzraudzības un kontroles kārtība””

23.09.2019.

05.09.2019.

2.

VSS-873 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Prasības izglītojamo ar speciālajām vajadzībām uzņemšanai vispārējās izglītības programmās”

23.09.2019.

05.09.2019.

3.

VSS-881 – Par pamatnostādņu projektu “Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam” (papildinājums)

23.09.2019.

05.09.2019.

4.

VSS-916 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos nr. 653 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi””

23.09.2019.

19.09.2019.

5.

VSS-899 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas noteikumi”

25.09.2019.

12.09.2019.

6.

VSS-891 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa zemes nodalījuma joslai Salienas pagastā”

27.09.2019.

12.09.2019.

7.

VSS-892 – Par likumprojektu “Grozījums likumā “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas””

27.09.2019.

12.09.2019.

8.

VSS-893 – Par likumprojektu “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai uz Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas”

27.09.2019.

12.09.2019.

9.

VSS-915 – Noteikumu projekts “Grozījums Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumos nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”

27.09.2019.

19.09.2019.

 

LPS atzinums par VSS-873
LPS atzinums par VSS-881 papildinājums