Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 11.–17.05. (2020)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi sešus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Pieci no tiem ir saskaņoti, bet viens nav saskaņots.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-344 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi””

11.05.2020.

23.04.2020.

2.

VSS-334 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījumi konceptuālajā ziņojumā “Par valsts politiku ugunsdrošības jomā””

11.05.2020.

23.04.2020.

3.

VSS-330 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma “Trīsstūris” Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu bez atlīdzības Aizputes novada pašvaldības īpašumā””

11.05.2020.

23.04.2020.

4.

VSS-347 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma Meiju ceļš 39a, Jelgavā, valstij piederošās ¼ domājamās daļas pārdošanu”

13.05.2020.

30.04.2020.

5.

VSS-367 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. oktobra noteikumos nr. 983 “Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem””

14.05.2020.

07.05.2020.

6.

VSS-357 – Par informatīvo ziņojumu “Par institucionālo risinājumu Latvijas iesaistei Eiropas Savienības attīstības sadarbības finanšu instrumentu īstenošanā”

15.05.2020.

30.04.2020.

LPS atzinums par VSS-367