Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 15.–21.02. (2021)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi sešus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Pieci no tiem ir saskaņoti, bet viens nav saskaņots.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-82 – Noteikumu projekts “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai”

15.02.2021.

28.01.2021.

2.

VSS-99 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 24. februāra noteikumos nr. 108 “Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020. gadam””

15.02.2021.

11.02.2021.

3.

VSS-92 – Informatīvais ziņojums “Par Notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā”

15.02.2021.

04.02.2021.

4.

VSS-86 – Rīkojuma projekts “Par Aknīstes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Zviedra ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”

16.02.2021.

04.02.2021.

5.

VSS-84 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma pirkšanu”

19.02.2021.

04.02.2021.

6.

VSS-85 – Rīkojuma projekts “Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Rīgā pārņemšanu valsts īpašumā”

19.02.2021.

04.02.2021.

LPS atzinums par VSS-82