Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 05.–11.07. (2021)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi desmit atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un tie visi ir saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-576 – Rīkojuma projekts “Par valstij piekrītošās dzīvojamās mājas nodošanu privatizācijai”

05.07.2021.

17.06.2021.

2.

VSS-567 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu”

05.07.2021.

17.06.2021.

3.

VSS-568 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā pārdošanu”

05.07.2021.

17.06.2021.

4.

VSS-581 – Rīkojuma projekts “Par valsts nekustamā īpašuma Rīgā nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā”

05.07.2021.

17.06.2021.

5.

VSS-571 – Rīkojuma projekts “Par nekustamā īpašuma “DET-Ventspils 38a” Sabilē, Talsu novadā, pārdošanu”

05.07.2021.

17.06.2021.

6.

VSS-539 – Par plāna projektu “Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāns 2021.–2023. gadam”

06.07.2021.

03.06.2021.

,

ar iebildumiem un priekšlikumiem

7.

VSS-574 – Likumprojekts “Grozījums likumā “Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību””

07.07.2021.

17.06.2021.

8.

VSS-573 – Likumprojekts “Grozījumi Civillikumā”

07.07.2021.

17.06.2021.

,

ar iebildumiem un priekšlikumiem

9.

VSS-592 – Noteikumu projekts “Ministru kabineta kārtības rullis”

09.07.2021.

17.06.2021.

,

ar iebildumiem un priekšlikumiem

10.

VSS-596 – Instrukcijas projekts “Kārtība, kādā attīstības plānošanas dokumenta projekts, tiesību akta projekts vai informatīvais ziņojums, kas satur informāciju dienesta vajadzībām, sagatavojams, saskaņojams ar ministrijām un citām institūcijām, kā arī iesniedzams un izskatāms Ministru kabinetā”

09.07.2021.

17.06.2021